Kollektivavtal klart med Svenska kyrkan – konflikt avblåst – Fysioterapeuterna

2022-05-04 15:02

Kollektivavtal

Kollektivavtal klart med Svenska kyrkan – konflikt avblåst

Parterna inom Svenska kyrkans avtalsområde, där Fysioterapeuterna ingår, är överens om nya avtal. Varslet om konflikt dras därmed tillbaka.

Under våren har ett nytt avtal för lön, villkor och omställning för anställda inom Svenska kyrkan förhandlats. Fysioterapeuterna har ett litet antal medlemmar inom avtalsområdet. Efter att arbetsgivarna sagt nej till medlarnas bud fanns det en risk för konfliktåtgärder. Varslet om konflikt är nu tillbakadraget, då en överenskommelse har nåtts mellan parterna.

- Fysioterapeuterna har inte varit i närheten av konfliktåtgärder sedan 1995, men förbundsstyrelsen var beredda att ställa sig bakom ett varsel om det hade varit nödvändigt. Det är principiellt viktigt att inga medlemsgrupper ska fastna i villkor som inte matchar dagens arbetsförhållanden, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Det nya avtalet innebär att medlemmar som arbetar inom Svenska kyrkan får ett lika bra system för livslångt lärande i sitt omställningsavtal som de nya modernare omställningsavtalen på arbetsmarknaden. Löneavtalet gäller som tidigare med retroaktivitet från den 1 april. Uppsägningstiderna, som varit den stora stridsfrågan blir kvar som de står idag i kollektivavtalet.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...