Kollektivavtal klart med Svenska kyrkan – konflikt avblåst – Fysioterapeuterna

2022-05-04 15:02

Kollektivavtal

Kollektivavtal klart med Svenska kyrkan – konflikt avblåst

Parterna inom Svenska kyrkans avtalsområde, där Fysioterapeuterna ingår, är överens om nya avtal. Varslet om konflikt dras därmed tillbaka.

Under våren har ett nytt avtal för lön, villkor och omställning för anställda inom Svenska kyrkan förhandlats. Fysioterapeuterna har ett litet antal medlemmar inom avtalsområdet. Efter att arbetsgivarna sagt nej till medlarnas bud fanns det en risk för konfliktåtgärder. Varslet om konflikt är nu tillbakadraget, då en överenskommelse har nåtts mellan parterna.

- Fysioterapeuterna har inte varit i närheten av konfliktåtgärder sedan 1995, men förbundsstyrelsen var beredda att ställa sig bakom ett varsel om det hade varit nödvändigt. Det är principiellt viktigt att inga medlemsgrupper ska fastna i villkor som inte matchar dagens arbetsförhållanden, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Det nya avtalet innebär att medlemmar som arbetar inom Svenska kyrkan får ett lika bra system för livslångt lärande i sitt omställningsavtal som de nya modernare omställningsavtalen på arbetsmarknaden. Löneavtalet gäller som tidigare med retroaktivitet från den 1 april. Uppsägningstiderna, som varit den stora stridsfrågan blir kvar som de står idag i kollektivavtalet.

Senaste nyheterna

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Fysioterapeuterna

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...

Tre nya ledamöter till Specialistkommittén

2022-09-22 14:50

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Vid sitt möte i början av september utsåg förbundsstyrelsen tre nya ledamöter till Specialistkomm...

Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

2022-09-19 14:33

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och mång...

Prisutdelning Årets fysioterapeut 2022

2022-09-09 10:38

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Den 8 september - på fysioterapins dag - delades utmärkelsen Årets fysioterapeut 2022 ut till Lis...

Årets fysioterapeut vågar prata om våld och sexuell hälsa

2022-09-08 15:30

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Lisa Keller Altvall tilldelas utmärkelsen Årets Fysioterapeut 2022, för sitt moderna och aktuella...