Nu börjar vår strategiresa – Fysioterapeuterna

2022-03-29 09:23

Fysioterapeuterna

Nu börjar vår strategiresa

På förbundsstyrelsens sista möte 2021 beslutades om att ta fram en långsiktig strategi för förbundet. Nu sätter arbetet igång!

Bakgrunden till strategiarbetet är den motion som kongressen 2020 biföll, och som handlade om att genomföra en framtidsanalys för att både professionen och förbundet ska stå väl rustat i framtiden.

Under 2021 fanns en intern arbetsgrupp som tog fram ett förtydligat syfte samt ett förslag på hur strategiarbetet på bästa sätt skulle kunna genomföras. Under arbetets gång blev det tydligt att förbundets gemensamma mål och utgångspunkt är tydligt och klart. Men frågan som väcktes var hur når vi visionen? Och hur arbetar vi på ett strategiskt sätt tillsammans mot visionen, i allt det vi gör?

Det ledde fram till arbetsgruppens förslag till förbundsstyrelsen om att i en långsiktig strategi, knyta ihop den dagliga verksamheten med strävan mot förbundets vision. I arbetet med att ta fram strategin är det, enligt förbundsstyrelsens beslut, centralt att hela förbundet ska vara med. Arbetet ska utgå från förbundets vision, värdegrund och uppdrag, och strategin ska ge förutsättningar för ökad samverkan, tillväxt och styrka.

Nu under vårvintern har arbetet med själva strategin påbörjats och under våren kommer digitala dialogsamtal genomföras med distrikt och sektioner. Förbundet genomför även en medlemsundersökning, samt omvärlds- och framtidsspaning, som ligger till grund för det fortsatta arbetet med strategin. Dialogerna kommer ledas av Marie Kaufmann, erfaren processledare som bland annat arbetat med Sacos framtidsarbete och Caroline Agrell, socialpolitisk strateg på Fysioterapeuterna.

Marie Kaufmann

Bild: Marie Kaufmann. Foto: 

- Det ska bli jättespännande att starta igång och få lyssna till distrikt, sektioner och studenter och hur de ser på både dagsläget och framtiden. Att mobilisera hela förbundets kraft och kompetens på det här sättet som i grund och botten handlar om att tänka tillsammans, är i min erfarenhet vad som behövs för en levande och riktig bra strategi. Jag hoppas att alla tar chansen att vara med, säger Marie Kaufmann.

Efter sommaren kommer grunden för strategiarbetet finnas sammanställt. Det blir en utgångspunkt för de förslag till mål som alla förbundets råd tillsammans kommer att arbeta med under träffen för förtroendevalda ”Halvtid” i november. Därefter kommer allt sammanställas och mynna ut i en långsiktig strategi som förbundsstyrelsen ska fatta beslut om någon gång under våren 2023.

Senaste nyheterna

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Fysioterapeuterna

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...

Tre nya ledamöter till Specialistkommittén

2022-09-22 14:50

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Vid sitt möte i början av september utsåg förbundsstyrelsen tre nya ledamöter till Specialistkomm...

Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

2022-09-19 14:33

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och mång...

Prisutdelning Årets fysioterapeut 2022

2022-09-09 10:38

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Den 8 september - på fysioterapins dag - delades utmärkelsen Årets fysioterapeut 2022 ut till Lis...

Årets fysioterapeut vågar prata om våld och sexuell hälsa

2022-09-08 15:30

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Lisa Keller Altvall tilldelas utmärkelsen Årets Fysioterapeut 2022, för sitt moderna och aktuella...