Ny grafisk profil för förbundet – Fysioterapeuterna

2022-12-01 08:54

Fysioterapeuterna

Ny grafisk profil

Nu byter vi utseende! Som en del av det pågående arbetet med förbundets framtidsstrategi har vi under 2022 tagit fram en ny varumärkesplattform och ny grafisk profil för Fysioterapeuterna som implementeras från den 1 december. Syftet är att få en bättre grund för förbundets kommunikativa behov och ge oss ett tydligare uttryck.

Utgångspunkten för förändringen har varit det som medlemmar, förtroendevalda och anställda lyft fram som förbättringsområden när det rör Fysioterapeuternas kommunikation. Det handlar bland annat om en ökad tydlighet om de frågor vi driver och ökad trovärdighet i fackliga frågor.

- Tillsammans i förbundet arbetar vi för att påverka i frågor som är viktiga för medlemmarna. Vi syns i många olika sammanhang och inför många olika målgrupper. Då är det viktigt att vi känns igen och uppfattas som en tydlig, trovärdig och relevant röst, säger förbundsordförande Cecilia Winberg.

I den nya grafiska profilen ingår en ny logotyp, nya färger, typsnitt, bildmanér, samt ett nytt grafiskt element. Det grafiska uttrycket är anpassat för att fungera bra i digitala kanaler och för att vara enkelt att använda.

- Det nya uttrycket reflekterar vår värdegrund. Det är en riktning som medlemmar och förtroendevalda tydligt pekar ut som önskad för förbundet. Det känns jättebra! säger förbundsordförande Cecilia Winberg.

Den nya grafiska profilen är en del av en uppdaterad varumärkesplattform som är framtagen i samarbete med kommunikationsbyrån OTW. Den grafiska profilen implementeras successivt under vintern 2022-23.

Fysioterapeuternas nya grafiska manual och logotyp

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...