Ny modell för nationella taxan ska utredas – Fysioterapeuterna

2022-05-04 14:38

Nationella taxan, Påverkansarbete

Ny modell för nationella taxan ska utredas

Regeringen har beslutat att den nationella taxan för fysioterapeuter och läkare ska utredas och ett förslag till en ny avtalsmodell för ersättning ska tas fram. Behovet av anpassning av Nationella taxan till dagens Hälso- och sjukvård är en fråga som Fysioterapeuterna länge har drivit.

Socialdepartementet tillsätter en utredare som får i uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd. I uppdraget ingår att ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan.

2021 gjorde Fysioterapeuterna tillsammans med Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner en så kallad hemställan till regeringen, med krav på att Nationella taxan ska göras om för att bli ett upphandlat system utifrån i förväg fastställda kvalitetskriterier, där ersättningsprinciper och nivåer förhandlas tillsammans med professionsförbunden. 

- Det är mycket positivt att regeringen lyssnat på oss. Det behövs en modell för ersättning som kan ge bättre förutsättningar för en jämlik god och nära vård för befolkningen i hela Sverige, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

I huvudbetänkandet för god och nära vård, som kom 2020 var ett av förslagen att vidareutveckla systemet på nationell nivå för att underlätta etablering i glesbygd. Det skulle också innebära att lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) upphävs.

Den nya utredningen som regeringen tillsätter kommer ledas av Åsa Himmelsköld, programchef för Effektiv och nära vård 2030 i Region Uppsala.

- Vi ser från Fysioterapeuternas sida fram emot att ha en dialog med utredningen och delta i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Utredningen ska vara klar senast 15 maj 2023.

Läs Socialdepartementets pressmeddelande.

Senaste nyheterna

Äldreomsorgen måste förändras i grunden

2022-10-04 11:07

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Det behöver bli ändring vad gäller såväl yrkessammansättning som hur kommunerna arbetar. Idag...

Talande webb

2022-10-03 13:22

Fysioterapeuterna

Nu kan du använda funktionen talande webb här på Fysioterapeuternas webbplats.

Förändringar i LAS och flera kollektivavtal från 1 oktober

2022-10-03 13:00

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Som en del av den trygghetsöverenskommelse som arbetsmarknadens parter enats om har nya regler i...

Nöjda medlemmar – men tydlig utvecklingspotential för förbundet

2022-10-03 12:54

Fysioterapeuterna

Under våren 2022 genomförde Fysioterapeuterna en medlemsundersökning, för att få en uppfattning o...

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Fysioterapeuterna

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...