Ny modell för nationella taxan ska utredas – Fysioterapeuterna

2022-05-04 14:38

Nationella taxan, Påverkansarbete

Ny modell för nationella taxan ska utredas

Regeringen har beslutat att den nationella taxan för fysioterapeuter och läkare ska utredas och ett förslag till en ny avtalsmodell för ersättning ska tas fram. Behovet av anpassning av Nationella taxan till dagens Hälso- och sjukvård är en fråga som Fysioterapeuterna länge har drivit.

Socialdepartementet tillsätter en utredare som får i uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd. I uppdraget ingår att ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan.

2021 gjorde Fysioterapeuterna tillsammans med Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner en så kallad hemställan till regeringen, med krav på att Nationella taxan ska göras om för att bli ett upphandlat system utifrån i förväg fastställda kvalitetskriterier, där ersättningsprinciper och nivåer förhandlas tillsammans med professionsförbunden. 

- Det är mycket positivt att regeringen lyssnat på oss. Det behövs en modell för ersättning som kan ge bättre förutsättningar för en jämlik god och nära vård för befolkningen i hela Sverige, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

I huvudbetänkandet för god och nära vård, som kom 2020 var ett av förslagen att vidareutveckla systemet på nationell nivå för att underlätta etablering i glesbygd. Det skulle också innebära att lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) upphävs.

Den nya utredningen som regeringen tillsätter kommer ledas av Åsa Himmelsköld, programchef för Effektiv och nära vård 2030 i Region Uppsala.

- Vi ser från Fysioterapeuternas sida fram emot att ha en dialog med utredningen och delta i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Utredningen ska vara klar senast 15 maj 2023.

Läs Socialdepartementets pressmeddelande.

Senaste nyheterna

Tre kandidater kvar till Årets fysioterapeut 2022

2022-06-22 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas externa jury har sammanträtt, och har från de som nominerats, valt ut tre...

Två lediga tjänster hos Fysioterapeuterna

2022-06-13 14:04

Fysioterapeuterna

Vi söker ombudsman samt vikarierande förbundsjurist till Fysioterapeuternas kansli i centrala...

Politikerna är eniga - det behövs fler fysioterapeuter

2022-06-10 08:34

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Specialistordning

Fysioterapeuternas enkät till politiker i regionfullmäktige över hela landet visar bland annat at...

Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

2022-06-10 08:14

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Årliga hälsoundersökningar behöver erbjudas personer med funktionsnedsättning, skriver debattörer...

Sluta att bråka och håll er till fakta, politiker

2022-06-09 12:19

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Sveriges akademiker: Vi är inte nöjda med hur ni bemöter väljarna och varandra.