Ny modell för nationella taxan ska utredas – Fysioterapeuterna

2022-05-04 14:38

Nationella taxan, Påverkansarbete

Ny modell för nationella taxan ska utredas

Regeringen har beslutat att den nationella taxan för fysioterapeuter och läkare ska utredas och ett förslag till en ny avtalsmodell för ersättning ska tas fram. Behovet av anpassning av Nationella taxan till dagens Hälso- och sjukvård är en fråga som Fysioterapeuterna länge har drivit.

Socialdepartementet tillsätter en utredare som får i uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd. I uppdraget ingår att ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan.

2021 gjorde Fysioterapeuterna tillsammans med Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner en så kallad hemställan till regeringen, med krav på att Nationella taxan ska göras om för att bli ett upphandlat system utifrån i förväg fastställda kvalitetskriterier, där ersättningsprinciper och nivåer förhandlas tillsammans med professionsförbunden. 

- Det är mycket positivt att regeringen lyssnat på oss. Det behövs en modell för ersättning som kan ge bättre förutsättningar för en jämlik god och nära vård för befolkningen i hela Sverige, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

I huvudbetänkandet för god och nära vård, som kom 2020 var ett av förslagen att vidareutveckla systemet på nationell nivå för att underlätta etablering i glesbygd. Det skulle också innebära att lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) upphävs.

Den nya utredningen som regeringen tillsätter kommer ledas av Åsa Himmelsköld, programchef för Effektiv och nära vård 2030 i Region Uppsala.

- Vi ser från Fysioterapeuternas sida fram emot att ha en dialog med utredningen och delta i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Utredningen ska vara klar senast 15 maj 2023.

Läs Socialdepartementets pressmeddelande.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...