Ny överenskommelse om nationella taxan – Fysioterapeuterna

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Ny överenskommelse om nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fattas av regeringen i början av året, men nya taxan gäller retroaktivt från 1 januari 2023.

Fysioterapeuterna, Sveriges Läkarförbund och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har enats om att hemställa till regeringen om förändringar i förordningen 1994:1121 om läkarvårdsersättning och i förordningen 1994:1120 om ersättning för fysioterapi. Inga formella beslut är tagna men förändringarna innebär i korthet:

  • Treårigt avtal 2023-2025 med uppräkning 3% + 2,9% + 2,5% och retroaktiv ersättning från årsskiftet.
  • Digitala vårdtjänster permanentas men är frivilligt för regionerna och priset fastställs regionalt.

- Årets taxeförhandlingar har varit tuffa och långdragna. Vi är glada över att ha hittat en överenskommelse som ger våra medlemmar en taxehöjning över tre år, även om den inte kompenserar för den kostnadsstegring som företagarna haft. Det är tuffa tider för våra företagare, som haft det besvärligt under pandemin och nu drabbas hårt av kraftigt stegrade kostnader för bland annat hyror och andra driftkostnader, säger Ingela Lundholm Tengvall, ledamot i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse.

Fysioterapeuterna kommer att arbeta vidare via ett forum för samverkan för att förbättra samsynen av tolkningar av lagen (LOF) för att försöka nå mer samsyn mellan de olika regionerna i Sverige och förbundet.

Mer information kommer här på webbplatsen så snart regeringens beslut är fattat.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...