Nytt beslut: flytt av etablering möjlig i Region Stockholm – Fysioterapeuterna

2022-11-17 11:13

Fysioterapeuterna

Nytt beslut: flytt av etablering möjlig i Region Stockholm

Nu blir det möjligt för dig med etablering inom Region Stockholm att ansöka om att flytta din verksamhet inom regionen.

Den flyttpolicy som sedan juni 2015 utgjort fast praxis vid handläggning av ärenden om flytt av verksamhet för fysioterapeuter verksamma enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, ska inte längre tillämpas i region Stockholm. Det innebär att den som bedriver verksamhet inom Region Stockholm kan ansöka om att flytta sin verksamhet till en annan lokal inom regionen. En grundläggande förutsättning för beviljande av flytt är att den nya lokalen uppfyller regionens krav på fysisk tillgänglighet.

Ta del av beslutet från Region Stockholm

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...