Nytt omställningsstudiestöd – Fysioterapeuterna

2022-10-18 15:36

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Nytt omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet som bygger på Trygghetsöverenskommelsen och hanteras av CSN. Med omställningsstudiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår. Ansökan sker till CSN som sedan tar in yttrande från den omställningsorganisation du tillhör inför beslut.

Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp (i år 21 298 kronor per månad, före skatt), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Det går att ansöka om omställningsstudiestöd för studier som påbörjas från och med den 1 januari 2023. I vissa fall går det att få omställningsstudiestöd för utbildningar som redan är påbörjade.

Krav för att kunna få stödet:

  • Du är mellan 27 och 62 år.
  • Du har arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan, eller mer, i minst åtta år under en 14-årsperiod.
  • Du har arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan, eller mer, under minst 12 månader inom en ramtid på 24 månader.
  • Utbildningen bidrar till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.
  • Utbildningen är CSN-berättigad eller upphandlad av en omställningsorganisation.
  • Du studerar i omfattning om 20 procent av heltid eller mer.
  • Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid.

Utöver det grundläggande omställningsstudiestödet finns även möjlighet till utökat stöd genom kollektivavtal och omställningsorganisationer. Till exempel ytterligare möjlighet till bidrag beräknat på lön utöver maxbelopp i lagstiftning och perioder utöver de 44 veckor som är tak i lagstiftning.

För dig som är egenföretagare

Egenföretagare kan ansöka om omställningsstudiestödet hos CSN och kan få yttrande inför beslut från den Offentliga omställningsorganisationen (se kontaktuppgifter nedan).

Vidare information

För mer information om hur du söker kan du kontakta din omställningsorganisation enligt listan nedan. Om du är osäker på vilken organisation som gäller för dig kan du kontakta Fysioterapeuterna direkt. Om din arbetsgivare inte genom kollektivavtal är bunden till en omställningsorganisation kan du kontakta Offentliga omställningsorganisationen.

Kontaktuppgifter

CSN 
CSN hanterar och beslutar om omställningsstudiestöd.

Omställningsorganisationer i urval

TRR Trygghetsrådet 
För tjänstemän inom privat sektor.

Trygghetsstiftelsen
För anställda inom staten.

Trygghetsrådet TRS
För anställda inom kultur och ideell sektor. 

Omställningsfonden
För anställda inom kommuner och regioner.

Offentliga omställningsorganisationen 
För dig som är egenföretagare eller anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal.

Om du inte hittar din omställningsorganisation ovan, eller vill veta mer vilken som kan vara aktuell för dig att kontakta så är du välkommen att kontakta Fysioterapeuterna: kansli@fysioterapeuterna.se

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...