Ojämlik fördelning av specialistfysioterapeuter över landet – Fysioterapeuterna

2022-03-01 10:00

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Specialistordning

Ojämlik fördelning av specialistfysioterapeuter över landet

I dagsläget finns knappt 1 200 yrkesverksamma specialistfysioterapeuter i Sverige. Fler än hälften av dessa är verksamma i Stockholm (652). Det motsvarar inte behovet hos befolkningen. Statistiken visar tydligt att staten behöver ta ansvar för kompetensförsörjningen av specialistfysioterapeuter genom att införa en statlig reglering av specialistutbildningen.

I Västra Götaland med 1,7 miljoner invånare finns endast 138 specialistfysioterapeuter. I Skåne, med 1,3 miljoner invånare finns så pass få som 87 stycken. Så länge specialistutbildningen inte regleras av staten kommer fördelningen fortsätta vara ojämlik över landet. Tyvärr kan det innebära en sämre vård för personer som bor i regioner med få specialister.

Flest specialistfysioterapeuter är verksamma inom specialistområdena fysisk aktivitet och idrottsmedicin (200 st), ortopedisk manuell terapi (178 st) och neurologi (150 st). Men i nio av 17 specialistområden är antalet specialistfysioterapeuter färre än 50. Detta avspeglar inte befolkningens behov, eftersom specialistinsatser inom samtliga specialistområden ofta kan innebära stora förbättringar i livskvalitet för patienterna och en mer kostnadseffektiv vård. Inom specialistområdet respiration finns 45 specialistfysioterapeuter i hela landet och inom intensivvård endast 17 stycken. Dessa specialistkompetenser gör stor skillnad exempelvis för personer som sjukhusvårdas för Covid-19. 

45 procent av alla specialistfysioterapeuter är verksamma inom privat sektor (inklusive företagare). 38 procent arbetar inom regionerna, och av dessa är endast 8 procent anställda i den regionala primärvården medan majoriteten finns på universitetssjukhusen. Endast en procent av de specialistutbildade fysioterapeuterna är verksamma inom kommunal verksamhet. Inom området äldres hälsa finns endast 50 specialistfysioterapeuter i hela landet.

Specialistutbildade fysioterapeuter är en stor tillgång inom respektive verksamhetsområde och utför avancerade insatser inom exempelvis neurologi, onkologi och äldres hälsa. En satsning på en statligt reglerad specialistutbildning och specialisttjänster för fysioterapeuter lönar sig genom en mer kostnadseffektiv vård. Det får inte vara upp till varje enskild fysioterapeut eller enhetschef om den kompetensen finns på plats för att möta patienternas behov eller ej. Staten måste ta ansvar för styrning och planering.

Statistiken är hämtad från Fysioterapeuternas medlemssystem, januari 2022

Läs mer i Fysioterapeuternas pressmeddelande från 1 mars 2022.

Här hittar du statistiken i sin helhet.

Läs mer om den reviderade specialistordningen för fysioterapeuter.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...