Ojämlik fördelning av specialistfysioterapeuter över landet – Fysioterapeuterna

2022-03-01 10:00

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Specialistordning

Ojämlik fördelning av specialistfysioterapeuter över landet

I dagsläget finns knappt 1 200 yrkesverksamma specialistfysioterapeuter i Sverige. Fler än hälften av dessa är verksamma i Stockholm (652). Det motsvarar inte behovet hos befolkningen. Statistiken visar tydligt att staten behöver ta ansvar för kompetensförsörjningen av specialistfysioterapeuter genom att införa en statlig reglering av specialistutbildningen.

I Västra Götaland med 1,7 miljoner invånare finns endast 138 specialistfysioterapeuter. I Skåne, med 1,3 miljoner invånare finns så pass få som 87 stycken. Så länge specialistutbildningen inte regleras av staten kommer fördelningen fortsätta vara ojämlik över landet. Tyvärr kan det innebära en sämre vård för personer som bor i regioner med få specialister.

Flest specialistfysioterapeuter är verksamma inom specialistområdena fysisk aktivitet och idrottsmedicin (200 st), ortopedisk manuell terapi (178 st) och neurologi (150 st). Men i nio av 17 specialistområden är antalet specialistfysioterapeuter färre än 50. Detta avspeglar inte befolkningens behov, eftersom specialistinsatser inom samtliga specialistområden ofta kan innebära stora förbättringar i livskvalitet för patienterna och en mer kostnadseffektiv vård. Inom specialistområdet respiration finns 45 specialistfysioterapeuter i hela landet och inom intensivvård endast 17 stycken. Dessa specialistkompetenser gör stor skillnad exempelvis för personer som sjukhusvårdas för Covid-19. 

45 procent av alla specialistfysioterapeuter är verksamma inom privat sektor (inklusive företagare). 38 procent arbetar inom regionerna, och av dessa är endast 8 procent anställda i den regionala primärvården medan majoriteten finns på universitetssjukhusen. Endast en procent av de specialistutbildade fysioterapeuterna är verksamma inom kommunal verksamhet. Inom området äldres hälsa finns endast 50 specialistfysioterapeuter i hela landet.

Specialistutbildade fysioterapeuter är en stor tillgång inom respektive verksamhetsområde och utför avancerade insatser inom exempelvis neurologi, onkologi och äldres hälsa. En satsning på en statligt reglerad specialistutbildning och specialisttjänster för fysioterapeuter lönar sig genom en mer kostnadseffektiv vård. Det får inte vara upp till varje enskild fysioterapeut eller enhetschef om den kompetensen finns på plats för att möta patienternas behov eller ej. Staten måste ta ansvar för styrning och planering.

Statistiken är hämtad från Fysioterapeuternas medlemssystem, januari 2022

Läs mer i Fysioterapeuternas pressmeddelande från 1 mars 2022.

Här hittar du statistiken i sin helhet.

Läs mer om den reviderade specialistordningen för fysioterapeuter.

Senaste nyheterna

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Fysioterapeuterna

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...

Tre nya ledamöter till Specialistkommittén

2022-09-22 14:50

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Vid sitt möte i början av september utsåg förbundsstyrelsen tre nya ledamöter till Specialistkomm...

Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

2022-09-19 14:33

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och mång...

Prisutdelning Årets fysioterapeut 2022

2022-09-09 10:38

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Den 8 september - på fysioterapins dag - delades utmärkelsen Årets fysioterapeut 2022 ut till Lis...

Årets fysioterapeut vågar prata om våld och sexuell hälsa

2022-09-08 15:30

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Lisa Keller Altvall tilldelas utmärkelsen Årets Fysioterapeut 2022, för sitt moderna och aktuella...