Sökfunktionen Hitta fysioterapeut läggs ner – Fysioterapeuterna

2022-11-14 09:09

Fysioterapeuterna

Sökfunktionen Hitta fysioterapeut läggs ner

Huvudanledningen till att sökfunktionen Hitta fysioterapeut avvecklas är att den inte uppfyller kraven på hantering av känsliga personuppgifter, enligt GDPR:s regelverk.

Som en del i Fysioterapeuternas pågående arbete med att säkerhetsställa att GDPR (Dataskyddsförordningen) efterlevs i alla förbundsorganisationens delar har förbundet, efter genomförd kartläggning, tagit beslut om att avveckla sökfunktionen Hitta fysioterapeut.

Sökfunktionen Hitta fysioterapeut släcks ned 1 december 2022.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...