Specialistordningen – Fysioterapeuterna

2022-02-09 09:16

Nya specialistordningen: smidigare ansökan och högre kvalitetssäkring

Den reviderade specialistordningen för fysioterapeuter är anpassad för att bättre möta befolkningens och samhällets behov, men också för att nå en högre grad av kvalitetssäkring, en mer effektiv ansöknings-och granskningsprocess och ökad transparens.

Första antagningen enligt den reviderade ordningen genomförs nu i vår, med 1 mars som sista ansökningsdag. En av de mest genomgripande skillnaderna med den reviderade ordningen är att det nu finns utförliga studiehandledningar för varje specialistområde. De beskriver mål för utbildningen och förslag på aktiviteter, samt vilken kunskap fysioterapeuten förväntas ha vid genomgången utbildning. Studiehandledningen ger också en bild av vad en specialistfysioterapeut kan bidra med i hälso- och sjukvården och andra verksamheter.

- Målet med den reviderade specialistordningen har varit att nå en högre grad av kvalitetssäkring. Vi har också arbetat för att administrationen kring specialistordningen ska vara så tidseffektiv som möjligt. Det ska vara en smidig och transparent process att ansöka och en utbildning av hög kvalitet som många vill söka till, säger Charlotte Chruzander, hälso- och sjukvårdsstrateg på Fysioterapeuterna.

Specialistfysioterapeuten bidrar till en kostnadseffektiv, patient- och kvalitetssäker verksamhetsutveckling. Fler specialistfysioterapeuter behövs för att möta behovet från befolkning och samhälle.

Under vintern har Fysioterapeuterna genomfört ett antal webbinarier för intresserade sökande och handledare. Intresset har varit stort och nu ser specialistkommittén fram emot att hantera inkommande ansökningar.

- Vi hoppas att den nya specialistordningen kan bidra till att specialistfysioterapeuter blir en mer efterfrågad kompetens på alla arenor. Vi kommer att göra en uppföljning under det första och andra året, för att sedan ta ställning till eventuella justeringar som kan behövas, säger Cecilia Fridén, forsknings- och utvecklingschef på Fysioterapeuterna.

All information om den nya specialistordningen finns på vår webbplats.

På bilden ovan: Cecilia Fridén, forsknings- och utvecklingschef och Charlotte Chruzander, hälso- och sjukvårdsstrateg på Fysioterapeuterna.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...