Statlig reglering av specialistutbildningen för fysioterapeuter behövs för att klara kompetensförsörjningen – Fysioterapeuterna

2022-03-01 10:00

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Specialistordning

Statlig reglering av specialistutbildningen för fysioterapeuter behövs för att klara kompetensförsörjningen

Idag den 1 mars är sista ansökningsdag för första omgången av Fysioterapeuternas uppdaterade specialistutbildning. Den nya specialistordningen är anpassad för att bättre möta befolkningens behov, men det är fortfarande en specialisering som sker vid sidan av samhällets gemensamma planering av hälso- och sjukvård och omsorg. Nu måste staten ta ansvar för kompetensförsörjningen av specialistfysioterapeuter genom att införa en statlig reglering av specialistutbildningen.

Till skillnad från andra vårdprofessioner, exempelvis läkare och sjuksköterskor, är specialistutbildningen för fysioterapeuter inte reglerad av staten. Det innebär att vi i Sverige saknar gemensamma mål för, och styrning av, den viktiga specialistkompetens som utbildningen leder till. Såväl administration, antagning och slutligt godkännande av specialistfysioterapeuter sköts idag av professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna.

Dagens system för specialistutbildning utgör ett stort eget ansvar för den enskilde fysioterapeuten. Det innebär både ekonomiska och tidsmässiga uppoffringar, som kan vara svåra att få till för många yrkesverksamma. Det innebär också att arbetsgivare inom hälso- och sjukvården får svårt att planera sin kompetensförsörjning.

- Vi ser att specialistfysioterapeuter är en mycket viktig kompetens i hälso- och sjukvården och på flera andra arenor för en förbättrad folkhälsa, exempelvis i skolan. Staten måste nu ta ansvar för kompetensförsörjningen. En statlig reglering av specialistutbildningen för fysioterapeuter, med tydliga mål är nödvändigt för att befolkningen ska få tillgång till en effektiv, god och nära vård, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Utbildningen, liksom handledningen, genomförs parallellt med en anställning, vilket ställer krav på ett stort mått av självledarskap för den fysioterapeut som vill specialistutbilda sig. Och den kollega som tar på sig ett handledarskap kan inte räkna med att ersättas för detta varken i tid eller pengar.

När specialistutbildningen väl genomförts, efter cirka tre års akademiska och kliniska studier, finns inga garantier för att specialistfysioterapeuten varken får en högre lön eller att innehållet i arbetet förändras, då specialisttjänster för fysioterapeuter är ovanliga.

- Specialistutbildade fysioterapeuter är en stor tillgång inom respektive verksamhetsområde. Vi utför avancerade insatser inom exempelvis neurologi, onkologi och äldres hälsa. En satsning på en statligt reglerad specialistutbildning och specialisttjänster för fysioterapeuter lönar sig genom en mer kostnadseffektiv vård. Det får inte vara upp till varje enskild fysioterapeut eller enhetschef om den kompetensen finns på plats för att möta patienternas behov eller ej. Staten måste ta ansvar för styrning och planering, säger Cecilia Winberg.

I dagsläget finns knappt 1 200 st yrkesverksamma specialistfysioterapeuter i Sverige. Fler än hälften av dessa är verksamma i Stockholm (652 st). Detta speglar inte befolkningens/hälso-och sjukvårdens behov.

- I Skåne där jag själv bor finns endast 87 specialistfysioterapeuter. Så länge specialistutbildningen inte styrs av staten kommer fördelningen fortsätta vara ojämlik över landet. Och viktiga områden, som exempelvis intensivvård och onkologi kommer fortsätta ha få specialister så länge inte kompetensen efterfrågas av vårdgivarna. Tyvärr kan det innebära en sämre vård för personer i regioner med få specialister, säger Cecilia Winberg.

Här hittar du färsk statistik (januari 2022) om antalet specialistfysioterapeuter per län och specialistinriktning, samt vilken sektor de är anställda inom.

Denna text är publicerad som pressmeddelande den 1 mars 2022.

Senaste nyheterna

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Fysioterapeuterna

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...

Tre nya ledamöter till Specialistkommittén

2022-09-22 14:50

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Vid sitt möte i början av september utsåg förbundsstyrelsen tre nya ledamöter till Specialistkomm...

Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

2022-09-19 14:33

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och mång...

Prisutdelning Årets fysioterapeut 2022

2022-09-09 10:38

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Den 8 september - på fysioterapins dag - delades utmärkelsen Årets fysioterapeut 2022 ut till Lis...

Årets fysioterapeut vågar prata om våld och sexuell hälsa

2022-09-08 15:30

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Lisa Keller Altvall tilldelas utmärkelsen Årets Fysioterapeut 2022, för sitt moderna och aktuella...