Statlig reglering av specialistutbildningen för fysioterapeuter behövs för att klara kompetensförsörjningen – Fysioterapeuterna

2022-03-01 10:00

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Specialistordning

Statlig reglering av specialistutbildningen för fysioterapeuter behövs för att klara kompetensförsörjningen

Idag den 1 mars är sista ansökningsdag för första omgången av Fysioterapeuternas uppdaterade specialistutbildning. Den nya specialistordningen är anpassad för att bättre möta befolkningens behov, men det är fortfarande en specialisering som sker vid sidan av samhällets gemensamma planering av hälso- och sjukvård och omsorg. Nu måste staten ta ansvar för kompetensförsörjningen av specialistfysioterapeuter genom att införa en statlig reglering av specialistutbildningen.

Till skillnad från andra vårdprofessioner, exempelvis läkare och sjuksköterskor, är specialistutbildningen för fysioterapeuter inte reglerad av staten. Det innebär att vi i Sverige saknar gemensamma mål för, och styrning av, den viktiga specialistkompetens som utbildningen leder till. Såväl administration, antagning och slutligt godkännande av specialistfysioterapeuter sköts idag av professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna.

Dagens system för specialistutbildning utgör ett stort eget ansvar för den enskilde fysioterapeuten. Det innebär både ekonomiska och tidsmässiga uppoffringar, som kan vara svåra att få till för många yrkesverksamma. Det innebär också att arbetsgivare inom hälso- och sjukvården får svårt att planera sin kompetensförsörjning.

- Vi ser att specialistfysioterapeuter är en mycket viktig kompetens i hälso- och sjukvården och på flera andra arenor för en förbättrad folkhälsa, exempelvis i skolan. Staten måste nu ta ansvar för kompetensförsörjningen. En statlig reglering av specialistutbildningen för fysioterapeuter, med tydliga mål är nödvändigt för att befolkningen ska få tillgång till en effektiv, god och nära vård, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Utbildningen, liksom handledningen, genomförs parallellt med en anställning, vilket ställer krav på ett stort mått av självledarskap för den fysioterapeut som vill specialistutbilda sig. Och den kollega som tar på sig ett handledarskap kan inte räkna med att ersättas för detta varken i tid eller pengar.

När specialistutbildningen väl genomförts, efter cirka tre års akademiska och kliniska studier, finns inga garantier för att specialistfysioterapeuten varken får en högre lön eller att innehållet i arbetet förändras, då specialisttjänster för fysioterapeuter är ovanliga.

- Specialistutbildade fysioterapeuter är en stor tillgång inom respektive verksamhetsområde. Vi utför avancerade insatser inom exempelvis neurologi, onkologi och äldres hälsa. En satsning på en statligt reglerad specialistutbildning och specialisttjänster för fysioterapeuter lönar sig genom en mer kostnadseffektiv vård. Det får inte vara upp till varje enskild fysioterapeut eller enhetschef om den kompetensen finns på plats för att möta patienternas behov eller ej. Staten måste ta ansvar för styrning och planering, säger Cecilia Winberg.

I dagsläget finns knappt 1 200 st yrkesverksamma specialistfysioterapeuter i Sverige. Fler än hälften av dessa är verksamma i Stockholm (652 st). Detta speglar inte befolkningens/hälso-och sjukvårdens behov.

- I Skåne där jag själv bor finns endast 87 specialistfysioterapeuter. Så länge specialistutbildningen inte styrs av staten kommer fördelningen fortsätta vara ojämlik över landet. Och viktiga områden, som exempelvis intensivvård och onkologi kommer fortsätta ha få specialister så länge inte kompetensen efterfrågas av vårdgivarna. Tyvärr kan det innebära en sämre vård för personer i regioner med få specialister, säger Cecilia Winberg.

Här hittar du färsk statistik (januari 2022) om antalet specialistfysioterapeuter per län och specialistinriktning, samt vilken sektor de är anställda inom.

Denna text är publicerad som pressmeddelande den 1 mars 2022.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...