Tre nya ledamöter till Specialistkommittén – Fysioterapeuterna

2022-09-22 14:50

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Tre nya ledamöter till Specialistkommittén

Vid sitt möte i början av september utsåg förbundsstyrelsen tre nya ledamöter till Specialistkommittén. Linda Ekenros tillträder som ledamot från och med september 2022. Marc Karlsson och Georg Lohse tillträder som ledamöter från och med januari 2023.

Specialistkommittén har till uppgift att granska och besluta om specialistkompetens samt att godkänna handledare och studieplaner. Specialistkommittén, sektionerna och förbundskansliets handläggare ansvarar i samråd för utveckling och utformning av specialistordningen som därefter fastställs av förbundsstyrelsen.

Ledamöter till Specialistkommittén har nominerats av Fysioterapeuternas sektioner. Totalt nominerades fyra personer, varav tre nu valts ut av förbundsstyrelsen. Det var ett svårt beslut att ta, då samtliga inkomna fyra nomineringar avsåg mycket välmeriterade personer.  

Vid tillsättningen av nya ledamöter har de nominerades och kommitténs samlade kompetens beaktats inom specialistområdena, pedagogisk-, akademisk- och klinisk kompetens samt annan erfarenhet av utvecklingsarbete, ledarskap och samarbete.

Linda Ekenros, Marc Karlsson och Georg Lohse ersätter tre ledamöter som går i pension. 

Läs mer om specialistkommittén.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...