Tre nya ledamöter till Specialistkommittén – Fysioterapeuterna

2022-09-22 14:50

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Tre nya ledamöter till Specialistkommittén

Vid sitt möte i början av september utsåg förbundsstyrelsen tre nya ledamöter till Specialistkommittén. Linda Ekenros tillträder som ledamot från och med september 2022. Marc Karlsson och Georg Lohse tillträder som ledamöter från och med januari 2023.

Specialistkommittén har till uppgift att granska och besluta om specialistkompetens samt att godkänna handledare och studieplaner. Specialistkommittén, sektionerna och förbundskansliets handläggare ansvarar i samråd för utveckling och utformning av specialistordningen som därefter fastställs av förbundsstyrelsen.

Ledamöter till Specialistkommittén har nominerats av Fysioterapeuternas sektioner. Totalt nominerades fyra personer, varav tre nu valts ut av förbundsstyrelsen. Det var ett svårt beslut att ta, då samtliga inkomna fyra nomineringar avsåg mycket välmeriterade personer.  

Vid tillsättningen av nya ledamöter har de nominerades och kommitténs samlade kompetens beaktats inom specialistområdena, pedagogisk-, akademisk- och klinisk kompetens samt annan erfarenhet av utvecklingsarbete, ledarskap och samarbete.

Linda Ekenros, Marc Karlsson och Georg Lohse ersätter tre ledamöter som går i pension. 

Läs mer om specialistkommittén.

Senaste nyheterna

Äldreomsorgen måste förändras i grunden

2022-10-04 11:07

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Det behöver bli ändring vad gäller såväl yrkessammansättning som hur kommunerna arbetar. Idag...

Talande webb

2022-10-03 13:22

Fysioterapeuterna

Nu kan du använda funktionen talande webb här på Fysioterapeuternas webbplats.

Förändringar i LAS och flera kollektivavtal från 1 oktober

2022-10-03 13:00

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Som en del av den trygghetsöverenskommelse som arbetsmarknadens parter enats om har nya regler i...

Nöjda medlemmar – men tydlig utvecklingspotential för förbundet

2022-10-03 12:54

Fysioterapeuterna

Under våren 2022 genomförde Fysioterapeuterna en medlemsundersökning, för att få en uppfattning o...

Delat uppdrag som förbundsordförande i oktober

2022-09-26 13:10

Fysioterapeuterna

Under oktober delar Cecilia Winberg och Sara Barsjö på uppdraget som förbundsordförande för...