Välkomna satsningar på förebyggande och hälsofrämjande insatser – Fysioterapeuterna

2022-11-01 13:07

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Välkomna satsningar på förebyggande och hälsofrämjande insatser

Fysioterapeuternas förbundsordförande Cecilia Winberg är positiv till de förslag på satsningar inom hälso- och sjukvård och folkhälsa som idag presenterats av regeringen. En brasklapp är dock att det är viktigt att de nya föreslagna insatserna hålls samman med de redan pågående utvecklingsprocesserna för Nära vård.

Regeringen har idag presenterat flera förslag på satsningar inom folkhälsa och prevention. Bland annat planeras en ökad satsning på fysisk aktivitet på recept (FAR), för att fler personer ska bli fysiskt aktiva. Genom FAR görs individuella avväganden, stöd i igångsättande och uppföljning av aktiviteten.

- Det är bra med en tydlig satsning för att stödja användandet av FAR. Det underlättar för såväl förskrivare som för mottagare av receptet. Fysisk aktivitet kan även bidra till att bryta ofrivillig ensamhet, så den föreslagna satsningen på FAR i kombination med det regeringen kallar för gemenskapssatsning kan vara särskilt positivt för äldre personer, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

En annan satsning på folkhälsan som regeringen föreslår är ett fritidskort för att öka barns och ungas tillgång till idrotts- och föreningslivet.

- Det blir intressant att följa om man genom ett fritidskort verkligen kan nå de barn och unga som behöver det mest. Jag hoppas att man i detta arbete ser till barn och unga med funktionsnedsättningar. Jag hoppas också att ett fritidskort kan användas inom många olika aktiviteter som främjar hälsa. Jag tänker exempelvis på friluftsorganisationer, som har stor betydelse för och påverkan på barn och ungas hälsa, påpekar Cecilia Winberg.

Satsningar på förbättrad arbetsmiljö och stärkt tillgång till medarbetare med rätt kompetens är viktiga frågor för Fysioterapeuterna som fackförbund.

- Det finns gott om kunskap kring hur vi kan arbeta för en god arbetsmiljö och jag hoppas att man i detta arbete tar till sig befintlig kunskap och inkluderar professionerna i arbetet, säger Cecilia Winberg.

I den fortsatta satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa ser Fysioterapeuterna positivt på att man nu uppmärksammar kvinnans behov av stöd även efter förlossning.

- Fysioterapeuter har en självklar roll inom kvinnohälsan och det borde vara regel att man både under graviditet och efter förlossning får en bedömning av fysioterapeut med råd om träning och återhämtning efter förlossningen. Det kan vara otroligt värdefullt för den födandes hälsa och livskvalitet, säger Cecilia Winberg.

När det gäller den föreslagna satsningen på primärvård i landsbygd så vill Cecilia Winberg lyfta behovet av att hålla samman den med det arbete som redan bedrivs för utvecklingen mot en Nära vård.

- Inom primärvården, och generellt i utvecklingen av vården och omsorgen, är det mycket viktigt att knyta an till det pågående arbetet för Nära vård, där man ser hur vi med flexibilitet och nytänkande kan utforma hälso- och sjukvården och omsorgen för framtiden och för befolkningen i hela vårt land, avslutar Cecilia Winberg.

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...