Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern – Fysioterapeuterna

2022-12-12 08:44

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Debatt: Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern

Idag lämnar vi tillsammans med 12 andra fackförbund inom vården över vårt upprop med nära 50 000 underskrifter till sjukvårdsministern.

Vården är hård belastad. Antalet patienter som varje månad väntar på operation eller behandling fortsätter att öka, även efter pandemin.

Det är fortfarande svårt att hitta vårdplatser till patienter som behöver vård och för flera av vårdens yrkesgrupper är övertid mer regel än undantag.

För flertalet professioner är hög arbetsbelastning och stress, underbemanning samt bristande ledarskap och organisatoriska problem en del av vardagen.

Vi som skriver representerar 13 olika professions- och fackförbund med över 300 000 medlemmar inom hälso- och sjukvården och vi har under lång tid larmat om den dåliga arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården.

I dag lämnar vi över närmare 50 000 namnunderskrifter till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson med en uppmaning att vårda vården.

Nu måste politikerna lyssna på vårdens medarbetare, och alla de invånare som sedan i våras skrivit under vårt upprop om att vårda vården.

Läs hela debattartikeln på aftonbladet.se

Senaste nyheterna

Ny överenskommelse om nationella taxan

2022-12-22 13:04

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Nu finns en ny överenskommelse om nationella taxan för ersättning för fysioterapi. Beslutet fatta...

Covid 19 - webbinar om aktuellt kunskapsläge

2022-12-21 15:20

Fysioterapeuterna, Extern arrangör

Nationella plattformen för fysioterapeuter gällande covid-19 bjuder in till möte för att ge en bi...

Förbundets strategiarbete fortsätter

2022-12-16 09:38

Fysioterapeuterna

I höstas samlades företrädare för Fysioterapeuternas råd till ett Halvtids-möte mitt i...

Ny riktålder för när pension kan betalas ut

2022-12-12 15:41

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med år 2023 gäller nya pensionsåldrar som styr när allmän pension kan tas ut första gång...

Viktiga nyheter om din tjänstepension

2022-12-12 15:38

Fysioterapeuterna, Pension

Från och med 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal för tjänstepension för dig som arbetar inom...