Aktuellt om utredningen av nationella taxan – Fysioterapeuterna

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds av Åsa Himmelsköld och har till uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd. I uppdraget ingår att ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan. Fysioterapeuterna har aktivt deltagit i möten med utredningen och lämnat synpunkter. Utredningen ska vara klar 15 maj 2023.

Utredningen är en så kallad bokstavsutredning, vilket innebär att de har avstämningar med socialdepartementet under utredningens gång. Utredningen ska beakta de förslag och synpunkter som kommit fram i God och Nära vård-utredningen och dess remissvar, samt den partsgemensamma hemställan som Fysioterapeuterna, Läkarförbundet och SKR lämnade till regeringen i maj 2021.

Uppdraget till utredningen är tredelat:

1. Brett uppdrag som ska fungera för alla professioner

2. Förbättra tillgänglighet i vårdglesa områden

3. Ge förutsättningar att avveckla LOF och LOL (Nationella taxan)

Uppdraget är således mycket bredare än att enbart hitta ett ersättningssystem för Nationella taxan.

Fysioterapeuterna har aktivt deltagit i möten med utredningen och bl a lämnat följande synpunkter till utredningen:

  • Avtalslängd/ -villkor: Mycket viktigt med längsta möjliga tillåtna avtalstid. Stabila villkor extra viktigt för små företag för att kunna investera i både lokaler, utrustning och utbildning
  • Ersättningssystem: Ett nationellt ersättningssystem är mycket viktigt och ger förutsättningar för jämlik vård över landet. Bör inte vara enbart ersättning per besök, utan behöver ge utrymme för exempelvis samverkan, kvalitets- och patientsäkerhetsarbete såväl som handledning vid VFU samt specialistutbildning och specialistkonsultationer till kollegor.
  • Övergångsregler, viktigt för både företagen/företagarna OCH kompetensförsörjningen av fysioterapi. Dessa utlovats vara generösa, men utredningen vill ej specificera
  • Det finns en oro bland våra medlemmar för att ett nytt system blir frivilligt för regionerna att använda, och då ej kommer användas i regioner som ”ogillar” privat vård.
  • IT-infrastruktur: Behövs regionalt alternativt statligt ansvar för att få detta att fungera. Fysioterapeuterna ser det som nödvändigt för en patientsäker och personcentrerad vård att även privata företag får tillgång till systemen till rimliga kostnader.

Läs mer om utredningen här.

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...