Aktuellt om utredningen av nationella taxan – Fysioterapeuterna

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds av Åsa Himmelsköld och har till uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd. I uppdraget ingår att ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan. Fysioterapeuterna har aktivt deltagit i möten med utredningen och lämnat synpunkter. Utredningen ska vara klar 15 maj 2023.

Utredningen är en så kallad bokstavsutredning, vilket innebär att de har avstämningar med socialdepartementet under utredningens gång. Utredningen ska beakta de förslag och synpunkter som kommit fram i God och Nära vård-utredningen och dess remissvar, samt den partsgemensamma hemställan som Fysioterapeuterna, Läkarförbundet och SKR lämnade till regeringen i maj 2021.

Uppdraget till utredningen är tredelat:

1. Brett uppdrag som ska fungera för alla professioner

2. Förbättra tillgänglighet i vårdglesa områden

3. Ge förutsättningar att avveckla LOF och LOL (Nationella taxan)

Uppdraget är således mycket bredare än att enbart hitta ett ersättningssystem för Nationella taxan.

Fysioterapeuterna har aktivt deltagit i möten med utredningen och bl a lämnat följande synpunkter till utredningen:

  • Avtalslängd/ -villkor: Mycket viktigt med längsta möjliga tillåtna avtalstid. Stabila villkor extra viktigt för små företag för att kunna investera i både lokaler, utrustning och utbildning
  • Ersättningssystem: Ett nationellt ersättningssystem är mycket viktigt och ger förutsättningar för jämlik vård över landet. Bör inte vara enbart ersättning per besök, utan behöver ge utrymme för exempelvis samverkan, kvalitets- och patientsäkerhetsarbete såväl som handledning vid VFU samt specialistutbildning och specialistkonsultationer till kollegor.
  • Övergångsregler, viktigt för både företagen/företagarna OCH kompetensförsörjningen av fysioterapi. Dessa utlovats vara generösa, men utredningen vill ej specificera
  • Det finns en oro bland våra medlemmar för att ett nytt system blir frivilligt för regionerna att använda, och då ej kommer användas i regioner som ”ogillar” privat vård.
  • IT-infrastruktur: Behövs regionalt alternativt statligt ansvar för att få detta att fungera. Fysioterapeuterna ser det som nödvändigt för en patientsäker och personcentrerad vård att även privata företag får tillgång till systemen till rimliga kostnader.

Läs mer om utredningen här.

Senaste nyheterna

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...

Ny version av eFYSS

2023-08-31 10:17

eFYSS är ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om fysisk aktivit...

Remissutskick om nationella taxan

2023-07-06 11:45

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Regeringskansliet har den 5 juli gjort remissutskick av utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättr...

Nytt avtal med Vårdföretagarna

2023-07-04 15:00

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Ett nytt centralt avtal har träffats inom privat sektor med arbetsgivarorganisationen...