Almedalen: Fysioterapeuter i elevhälsan – ett konkret kliv mot mer rörelse och bättre hälsa – Fysioterapeuterna

2023-05-05 10:59

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Almedalen

Almedalen: Fysioterapeuter i elevhälsan – ett konkret kliv mot mer rörelse och bättre hälsa

Almedalen i Visby

Foto: Colourbox

Fysioterapeuterna är på plats i Visby under årets politikervecka i Almedalen. Bland annat ordnar vi ett seminarium om elevhälsan och den roll som fysioterapeuter kan ha för att främja och individanpassa rörelse, så att alla barn ska ha förutsättningar att leva ett hälsosamt liv i rörelse. Välkommen till ett seminarium där vi får höra om ett ovanligt exempel – en elevhälsa som satsat på fysioterapeuter!

Barn och unga blir mindre fysiskt aktiva och den psykiska ohälsan både ökar och går ner i åldrarna. Att fysisk aktivitet är bra är alla eniga om – men hur ser vi till att få fart på rörelsen?

Elevhälsan möter alla barn från sexåringar på väg in i skolans värld till nittonåringar på väg ut i vuxenlivet. Den finns där under stora delar av uppväxten. Den finns i alla skolor, i alla områden, och möter alla – oavsett förutsättningar.

Idag samlar elevhälsan flera viktiga professioner - men saknar en kompetens som är fokuserad på just rörelse. Fysioterapeuter är experter på att främja och individanpassa rörelse. Ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv är centralt för professionens arbete.

Här finns en outnyttjad potential. Idag är fysioterapeuter inom elevhälsan ett väldigt ovanligt inslag. I Sverige finns en handfull fysioterapeuter inom skolan, till skillnad från i andra länder som till exempel Norge, där fysioterapeuter sedan länge är en självklarhet.

Barn och unga behöver starkare stöd och mer kunskap för ett liv med fysisk aktivitet och andra faktorer som bidrar till ett liv i hälsa. Fysioterapeuter inom elevhälsan arbetar för att stärka elevens egna förmågor och främjar egenmakt. Då får barnet bra verktyg för en god hälsa genom hela livet.

Välkommen till ett seminarium där vi får höra från ett ovanligt exempel – en elevhälsa som satsat på fysioterapeuter!

För ett liv i rörelse, där vi börjar med barnen.

Medverkande: Cecilia Winberg, ordförande Fysioterapeuterna. Kristin Hjort, fysioterapeut elevhälsan på Gotland, Madelaine Jakobsson, SKR, Carina Strömqvist, Riksföreningen för Skolsköterskor och Barbro Ronsten, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.

Tid: Torsdag den 29 juni, 8.30-9.30. Frukost serveras.

Plats: Campus Gotland, sal D22.

Ingen anmälan behövs.

Ladda ner inbjudan som pdf.

Senaste nyheterna

Årets fysioterapeut 2023 - och de nominerade är...

2023-06-09 15:19

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Nu har juryn för Årets fysioterapeut utsett tre kandidater till utmärkelsen, utifrån inkomna...

Debatt: Småföretagare i vården behöver en ny ersättningsmodell

2023-05-23 10:14

Fysioterapeuterna, Nationella taxan, Debattartikel

Regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslag om en ny modell för att vara säker på att behålla...

En ny, tydlig och trygg modell för ersättning till småföretagare i vården behövs

2023-05-15 08:00

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Mellan 40–60 procent av all fysioterapi i primärvården utförs av företagare. Ändå är ersättningss...

Nytt pensionsavtal för anställda inom staten

2023-05-09 15:26

Fysioterapeuterna, Saco, Pension

Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen ä...

Personuppgifter och onlinetjänster

2023-05-05 11:17

Fysioterapeuterna, Företagare

Hur ska man som tänka när det gäller användande av gratistjänster som exempelvis Google forms för...