Äntligen – en utredning om statligt reglerad specialistutbildning för fler vårdprofessioner! – Fysioterapeuterna

2023-10-27 09:00

Fysioterapeuterna, Specialistordning

Äntligen – en utredning om statligt reglerad specialistutbildning för fler vårdyrken!

I slutet av oktober tillsatte regeringen utredningen “Behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård”, som bland annat ska se över att reglera specialistkompetens eller specialistutbildning för fler legitimerade yrken. Något Fysioterapeuterna drivit sedan länge.

Till skillnad från vad som gäller för exempelvis läkare, tandläkare och sjuksköterskor, är specialistutbildningen för fysioterapeuter, och flera andra vårdprofessioner, inte reglerad av staten. 

- Det innebär att vi i Sverige än så länge saknar statligt reglerade mål för, och styrning av, den viktiga specialistkompetens som vår specialistutbildning leder till.  Trots att kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet är kompetensen hos den vårdgivare som patienten möter, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande.

Hela befolkningen har rätt att få tillgång till den specialiserade vård de behöver utifrån sina behov.  Idag är specialistkompetensen mycket ojämnt fördelad över landet. 

Både patienter och verksamheter ska veta vilken kompetens i form av specialister som finns tillgänglig, och vilken som saknas. Det är mycket svårt så länge specialistutbildningen inte är statligt reglerad och det leder till en ojämlik vård för patienterna, säger Cecilia Winberg. 

Det behövs också bättre villkor för att fler fysioterapeuter ska vilja satsa på och genomföra en specialistutbildning. Idag är det vanligt att fysioterapeuter, som är en mycket välutbildad profession, sköter sin specialistutbildning på deltid, under kvällar och helger. 

Genom att inrätta specialisttjänster och utbildningstjänster kan verksamheten styra tillgången på kompetens efter verksamhetens och patienternas identifierade behov 

- Fysioterapeuter ska ha rätt till strukturerad kompetensutveckling, tydliga karriärvägar och en löneutveckling som motsvarar kompetensen. En statligt reglerad specialisttitel och specialistutbildning skulle vara viktiga delar i det, säger Cecilia Winberg. 

Senaste nyheterna

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...

Debatt: Specialistfysioterapeuter är viktiga för kompetensförsörjningen

2024-01-03 09:21

Debattartikel, Specialistordning

Med en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter kan en jämnare fördelning av...

E-faktura och faktura via Kivra

2023-12-18 08:48

Medlem

Nu kan du anmäla e-faktura för din medlemsavgift via din internetbank.

Debatt: Nära vård kräver en mar i varje kommun

2023-12-18 08:41

Debattartikel

Det ska inte längre vara valfritt för kommunerna att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering...

Mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling

2023-12-15 14:44

Kollektivavtal

Idag fredag den 15 december, växlar AkademikerAlliansen yrkanden med SKR och Sobona inför kommand...