Årets fysioterapeut lyfter betydelsen av levnadsvanor – Fysioterapeuterna

2023-10-04 18:15

Årets fysioterapeut lyfter betydelsen av levnadsvanor

Helene Henriksson, årets fysioterapeut 2023

Foto: Fysioterapeuterna/Anna Nybom Chance

Helene Henriksson, hälsostrateg inom Region Skåne, har idag tilldelats utmärkelsen Årets fysioterapeut 2023. Genom sitt arbete har Helene lyft betydelsen av levnadsvanor till en strategisk nivå i regionen, för att öka hälsan i befolkningen.

Engagemanget för levnadsvanor har löpt som en röd tråd genom Helenes karriär på obesitasmottagning, kranskärlsmottagning, inom psykiatrin och primärvården samt en levnadsvanemottagning på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. 

Helene har som hälsostrateg en nyckelroll i regionens projekt, Sätt Skåne i rörelse. I hennes uppdrag ingår även att samverka mellan flera aktörer, BUP, Elevhälsan, para-idrotten, länsstyrelsen, RF-SISU, Friluftsfrämjandet, Generation PEP, BRIS, Malmö Universitet med flera. Hon representerar också Region Skåne i HFS-nätverket (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård).

–Vikten av att skapa ett samhälle med förbättrade levnadsvanor för att lyckas med utmaningarna hälso- och sjukvården står inför kan inte nog poängteras. Helene, som fysioterapeut, har tagit en ledande roll i detta arbete, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Helene Henriksson har också under många år varit en av de bidragande krafterna i Fysioterapeuternas arbete med levnadsvanor, där hon tydliggjort betydelsen av fysioterapeutisk kompetens samt behovet av att arbeta tillsammans med andra vårdprofessioner för att kunna se till helhet.

–Helene Henriksson är en mycket god ambassadör för professionen och bidrar på ett strålande sätt till att lyfta värdet av hälsofrämjande och förebyggande insatser till en övergripande strategisk samhällsnivå. Hon är också en god samarbetare och månar om de multiprofessionella och gränsöverskridande samarbetena, säger Cecilia Winberg.

Utmärkelsen Årets fysioterapeut har tilldelats Helene Henriksson i samband med Fysioterapeuternas vetenskapliga konferens Fysioterapi 2023, som just nu pågår på Svenska mässan i Göteborg.

Ladda ner högupplöst bild på Helene Henriksson.

Vid publicering ange Foto: Fysioterapeuterna/Anna Nybom Chance

Om priset

Vinnaren av priset ska vara en fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till ökad livskvalitet och hållbarhet för enskilda personer och befolkningen i stort.

Årets fysioterapeut utses av Fysioterapeuternas förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som valt ut tre kandidater av de personer som blivit nominerade. 

Juryn för Årets fysioterapeut 2023 består av:

Sofia Rydgren Stale, Ordförande Sveriges Läkarförbund
Lisa Blohm, Chefredaktör Dagens Medicin
Emma Carlsson, Ledamot Fysioterapeuterna Studentsektionen
Lisbeth Eriksson, Ledamot förbundsstyrelsen Hjärtlung
Conny Allaskog, Ordförande NSPH
Cecilia Winberg, Ordförande Fysioterapeuterna

Priset består, förutom äran, av ett diplom, blommor och en prissumma på
25 000 kronor. 

Senaste nyheterna

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...

Debatt: Specialistfysioterapeuter är viktiga för kompetensförsörjningen

2024-01-03 09:21

Debattartikel, Specialistordning

Med en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter kan en jämnare fördelning av...

E-faktura och faktura via Kivra

2023-12-18 08:48

Medlem

Nu kan du anmäla e-faktura för din medlemsavgift via din internetbank.

Debatt: Nära vård kräver en mar i varje kommun

2023-12-18 08:41

Debattartikel

Det ska inte längre vara valfritt för kommunerna att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering...

Mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling

2023-12-15 14:44

Kollektivavtal

Idag fredag den 15 december, växlar AkademikerAlliansen yrkanden med SKR och Sobona inför kommand...