Årets löneökningar i förhållande till det ekonomiska läget – Fysioterapeuterna

2023-02-01 16:20

Fysioterapeuterna, Lön

Årets löneökningar i förhållande till det ekonomiska läget

Det ekonomiska läget med stora prisökningar, räntehöjningar och hög inflation sätter press på många medlemmar som har mindre marginaler i sin ekonomi. Fysioterapeuterna arbetar konstant för att medlemmarna ska få högre lön och ha en bra löneutveckling under yrkeslivet. När det gäller löneprocessen 2023 måste vi dock vara realistiska utifrån det rådande ekonomiska läget. Årets löneökningar kommer inte att kunna kompensera för den höga inflationen.

Just nu är inflationen mycket hög i Sverige. Om löneökningarna ökar i samma takt som inflationen så leder det till att organisationer och företag får allt högre kostnader. Det leder i sin tur till att de måste höja sina priser på varor och tjänster alltmer och att vår lön räcker till allt mindre. Inflationen fortsätter att öka och allt fler människor kommer då att förlora sina arbeten.

- Det är naturligt att tänka att löneökningar bör kompensera för den höga inflationen som gör att våra pengar blir mindre värda. Men tyvärr är det ingen bra idé. Det leder till en ond cirkel i ekonomin som ingen i samhället vinner på, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterpeuterna.

Yrket fysioterapeut är felvärderat

Fysioterapeuter har i förhållande till många andra yrken med lika lång högskoleutbildning ett alldeles för lågt löneläge och för dålig lönespridning. Yrket fysioterapeut är helt enkelt felvärderat. Att förändra det är ett arbete som tar tid och där flera faktorer samspelar.

- Självklart fortsätter Fysioterapeuterna att arbeta för högre löner och rätt värdering av våra medlemmars kunskap och arbetsinsats. Just nu är det ett svårt ekonomiskt läge och vi som fackförbund behöver också ta ett samhällsansvar och bidra till en långsiktigt hållbar lönepolitik. Vi ser det som en självklarhet att även arbetsgivarna måste göra det, säger Cecilia Winberg.

Lönerna ska vara individuella och differentierade

Fysioterapeuternas avtal med de stora arbetsgivarna skiljer sig från många andra tidsbegränsade löneavtal, där man i en avtalsrörelse ska komma överens om en viss procentsats för kommande års löneökning. Våra kollektivavtal bygger i stället på en lönebildningsprocess, där löneöversyn/lönerevision ingår, och som är tänkt att fungera som en löpande process över hela året.

Våra löneavtal med arbetsgivarna utgår från att lönerna är individuella och differentierade och bygger på den enskilda medarbetarens kompetens, prestation och ansvar. Det är därför viktigt att varje enskild medlem är insatt i hur löneöversynen/lönerevisionen är tänkt att fungera. 

Fysioterapeuterna arbetar kontinuerligt både lokalt och nationellt för att medlemmarna ska värderas rätt och ha en god löneutveckling under yrkeslivet.

Senaste nyheterna

Årets fysioterapeut 2023 - och de nominerade är...

2023-06-09 15:19

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Nu har juryn för Årets fysioterapeut utsett tre kandidater till utmärkelsen, utifrån inkomna...

Debatt: Småföretagare i vården behöver en ny ersättningsmodell

2023-05-23 10:14

Fysioterapeuterna, Nationella taxan, Debattartikel

Regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslag om en ny modell för att vara säker på att behålla...

En ny, tydlig och trygg modell för ersättning till småföretagare i vården behövs

2023-05-15 08:00

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Mellan 40–60 procent av all fysioterapi i primärvården utförs av företagare. Ändå är ersättningss...

Nytt pensionsavtal för anställda inom staten

2023-05-09 15:26

Fysioterapeuterna, Saco, Pension

Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen ä...

Personuppgifter och onlinetjänster

2023-05-05 11:17

Fysioterapeuterna, Företagare

Hur ska man som tänka när det gäller användande av gratistjänster som exempelvis Google forms för...