Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård – Fysioterapeuterna

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård. Cecilia Winberg är en av dem.

I höstas tillsatte regeringen utredningen ”Behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård”, som bland annat ska se över att reglera specialistkompetens eller specialistutbildning för fler legitimerade yrken. Nu har sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson förordnat sju personer som experter att ingå i utredningen. En av dem är Fysioterapeuternas förbundsordförande Cecilia Winberg.

- Detta är en mycket viktig utredning för oss fysioterapeuter, därför är det värdefullt att jag får en plats som expert i utredningen. Jag ser fram emot att få bidra med Fysioterapeuternas erfarenhet och kunskap i relation till kompetensutveckling och till förbundets specialistutbildning, säger Cecilia Winberg.

Trots att kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet är kompetensen hos den personal som patienten möter, så saknar Sverige idag statligt reglerade mål för, och styrning av, den viktiga specialistkompetens som fysioterapeuters specialistutbildning leder till.

- Förhoppningsvis kan utredningen resultera i förslag som i förlängningen leder till en mer jämlik vård för befolkningen, men också till bättre villkor för fysioterapeuter att specialistutbilda sig, säger Cecilia Winberg.

Förordnandet som expert gäller fr.o.m. den 19 januari 2024 tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.

Förordnade experter i utredningen: Ulrika Eskner Skoger, Emelie Hultberg, Ida Kåhlin, Josepha Lindblom, Cecilia Winberg, Annika Wåhlin, Chaim Zlotnik.

Läs mer om utredningen

Senaste nyheterna

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...

Debatt: Specialistfysioterapeuter är viktiga för kompetensförsörjningen

2024-01-03 09:21

Debattartikel, Specialistordning

Med en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter kan en jämnare fördelning av...

E-faktura och faktura via Kivra

2023-12-18 08:48

Medlem

Nu kan du anmäla e-faktura för din medlemsavgift via din internetbank.

Debatt: Nära vård kräver en mar i varje kommun

2023-12-18 08:41

Debattartikel

Det ska inte längre vara valfritt för kommunerna att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering...

Mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling

2023-12-15 14:44

Kollektivavtal

Idag fredag den 15 december, växlar AkademikerAlliansen yrkanden med SKR och Sobona inför kommand...