Debatt: ”Fysioterapeuters arbete minskar klimatavtrycket” – Fysioterapeuterna

2023-10-31 13:27

Debattartikel

Debatt: ”Fysioterapeuters arbete minskar klimatavtrycket”

Den mest hållbara sjukvården är den som aldrig behövs. Fysioterapeuter är experter på att arbeta hälsofrämjande. Använd vår kompetens bättre.

Klimatförändringarna är det största hotet mot folkhälsan och kostar miljontals liv varje år. Genom att följa Parisavtalet skulle vi kunna rädda många av dessa liv. Då behövs stora systemförändringar, inte minst inom hälso- och sjukvården, som har en stor miljö- och klimatpåverkan. Genom sin resurskrävande verksamhet står den för omkring 20 procent av den offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser, enligt beräkningar som publicerades i Läkartidningen 2019.

Samtidigt står vårt samhälle inför flera utmaningar, med en åldrande befolkning och allt fler som rör sig för lite. Fler kommer att behöva hälso- och sjukvård men färre kommer att kunna ge dem det.

I Storbritannien har sjukvårdsmyndigheten National Health Service (NHS) nu mål om nettonollutsläpp som är mer ambitiösa än landets övergripande mål, med motiveringen att vården måste värna folkhälsan.

Vi tror att hälso- och sjukvården i Sverige kan sätta upp lika ambitiösa mål – och ha mycket att vinna. Det finns många insatser som redan är inom räckhåll och som skulle kunna ha en positiv påverkan på vår folkhälsa, vår välfärds ekonomi och på klimatet. Men det behöver hända mer.

Vi pekar här med stöd i forskning (Mortimer, 2018) ut fyra utvecklingsområden för dem som styr över hälso- och sjukvården, såväl nationellt som regionalt:

1. Den mest hållbara sjukvården är den som aldrig behövs. Fysioterapeuter är experter på att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Använd vår kompetens bättre.

Ett exempel är fallprevention. Genom träning bidrar fysioterapeuter till att förebygga fall och frakturer hos äldre. Då bibehålls deras livskvalitet samtidigt som operationer och vårddagar på sjukhus sparas in och miljöbelastningen minskar.

2. För att hälso- och sjukvården ska räcka till behöver sjukvården ta bättre vara på patienternas egna resurser. Patientutbildning är ett exempel som ger människor verktyg att ta hand om sin hälsa, vilket minskar det långsiktiga behovet av resurskrävande vård.

3. För att ge effektiv vård till rätt person i rätt tid krävs en organisation där hela teamets kompetens tas till vara. Patientens bästa ska vara i fokus, inte hierarkier eller förutfattade meningar om kompetens. Fler fysioterapeuter behöver få kontakt med patienter tidigt, ibland som första instans.

När fysioterapeuter finns på akuten minskar till exempel både vårdkonsumtion och läkemedelsförskrivning, vilket medför såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar.

4. Insatser med liten miljöpåverkan bör vara förstahandsalternativ, om hälsoeffekten är lika. Fysioterapeuters insatser är i stort sett alltid koldioxidsnåla, jämfört med exempelvis läkemedel och kirurgi.

Läkemedel står för en mycket stor del av vårdens koldioxidutsläpp. Genom att använda icke-farmakologiska behandlingsalternativ, till exempel som smärtlindring, kan klimatavtrycket minskas. Dessutom kan biverkningar undvikas.

Ta arbetet med klimatfrågan till nästa nivå – och använd fysioterapeuter i arbetet. Det vinner vi alla på.

Cecilia Winberg, ordförande i fackförbundet Fysioterapeuterna

Annie Palstam, ordförande i Fysioterapeuternas etik- och hållbarhetsråd, docent i rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet

Elvira Lange, distriktsordförande i Fysioterapeuterna Västra Götaland, medicine doktor i fysioterapi

Artikeln är publicerad i Dagens Medicin den 31 oktober 2023.

Senaste nyheterna

Debatt: Så måste regeringen göra för att lyckas med den största vårdreformen i modern tid

2023-11-16 09:23

Forskning, Debattartikel

Forskning inom hälso- och sjukvården behöver spegla de fokusförflyttningar som omställningen...

Debatt: ”Fysioterapeuters arbete minskar klimatavtrycket”

2023-10-31 13:27

Debattartikel

Den mest hållbara sjukvården är den som aldrig behövs. Fysioterapeuter är experter på att arbeta...

Fysioterapeuterna motsätter sig att LOF slopas innan ett nytt upphandlingssystem som fungerar för små vårdgivare finns på plats

2023-10-31 12:48

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna lämnar idag sitt remissvar på promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgån...

Äntligen – en utredning om statligt reglerad specialistutbildning för fler vårdyrken!

2023-10-27 09:00

Fysioterapeuterna, Specialistordning

I slutet av oktober tillsatte regeringen utredningen “Behörighet och yrkesreglering inom hälso- o...

Håll utkik efter löneenkäten

2023-10-23 10:15

Fysioterapeuterna, Lön

Den 30 oktober får alla medlemmar via mail en länk till årets löneenkät. Ditt svar är viktigt för...