Debatt: Satsa på fysioterapeuterna för att korta vårdköerna – Fysioterapeuterna

2023-02-16 09:19

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Debatt: Satsa på fysioterapeuterna för att korta vårdköerna

I dag släpar både lön och arbetsvillkor efter för fysioterapeuter, framför allt inom regionerna. Det skriver Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna på Altinget debatt.

I diskussionerna om vilka åtgärder som behövs för att korta vårdköer och tillgängliggöra fler vårdplatser glöms ofta fysioterapeutens roll bort. Satsningar på fysioterapi kan minska behovet av operation för flera patientgrupper och vårdtiden kan ofta kortas rejält. Vår profession behöver uppvärderas inom såväl slutenvård som öppenvård. Fysioterapeuters kunskap och arbetsinsats är en viktig del av lösningen på vårdens stora utmaningar.

Hur kan vi komma till rätta med de långa vårdköerna och bristen på vårdplatser? En viktig pusselbit finns mitt framför ögonen på vårdens huvudmän: nämligen en ökad tillämpning av fysioterapeutiska insatser. För att vårdgivarna ska lyckas med detta behövs dock fler fysioterapeuter som är rätt värderade. I dag släpar både lön och arbetsvillkor efter för fysioterapeuter, framför allt inom regionerna.

Vårdtiderna kortas

Flera studier bekräftar de hälsoekonomiska vinsterna med fysioterapeutiska insatser. Ett exempel som får direkt effekt på såväl vårdköer som antalet vårdplatser, är en studie från brittiska Centre for Sustainable Healthcare. Studien visar att tidiga insatser av fysioterapeut för mobilisering av patienter med allvarliga hjärtproblem på intensivvårdsavdelning bidrar till kraftigt förkortade vårdtider. Patienternas tid på intensivvårdsavdelning minskade under studiens andra år med hälften – från i genomsnitt 10,7 till 4,8 dagar och den totala tiden på sjukhus minskade från 21,1 till 12,6 dagar. 

Fysioterapi bidrar inte bara till en effektivare vårdkedja, utan också till hållbar utveckling på flera andra nivåer. Stöd för beteendeförändring, tryggande och återtagande av förmågor samt främjande av patientens egenmakt (empowerment) är centrala begrepp inom fysioterapin. De livsstilsförändringar som gynnar hälsan för den enskilda personen är ofta även gynnsamma ur ett samhällsperspektiv.

Satsa på fysioterapeuterna

En genomsnittlig första lön för en legitimerad fysioterapeut med tre års högskolestudier bakom sig når knappt upp till 29 000 kr och medianlönen för en fysioterapeut ligger på 36 100 kr. En fysioterapeut kan inte heller att se fram emot en hygglig löneutveckling under sin karriär. Våra medlemmar som närmar sig pension (födda -55 till -59) har en medianlön på 40 000 kr. Dessa lönenivåer är inte ett gott betyg till arbetsgivarna för att kunna locka och behålla fysioterapeuter.

Livslönen för personer med fysioterapeututbildning är ca 4 procent lägre än genomsnittet för dem med gymnasieutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning. En person som påbörjar sin fysioterapeututbildning direkt efter gymnasiet tjänar alltså aldrig in sin utbildning under sin yrkesverksamma tid.

Det går inte att åtgärda de långt gångna problemen med allvarlig vårdplatsbrist och orimliga vårdköer bara genom att tillföra mer av samma medicin. Nya teamkonstellationer och nya arbetssätt behöver implementeras så väl inom slutenvård som öppenvård. Vi är en profession som kan spela en nyckelroll för det hälsoekonomiskt effektiva och hållbara samhället. Det lönar sig att satsa på oss. Det behöver också löna sig för oss fysioterapeuter.

Artikeln är publicerad på Altinget debatt den 16 februari 2023.

Senaste nyheterna

Debatt: Så måste regeringen göra för att lyckas med den största vårdreformen i modern tid

2023-11-16 09:23

Forskning, Debattartikel

Forskning inom hälso- och sjukvården behöver spegla de fokusförflyttningar som omställningen...

Debatt: ”Fysioterapeuters arbete minskar klimatavtrycket”

2023-10-31 13:27

Debattartikel

Den mest hållbara sjukvården är den som aldrig behövs. Fysioterapeuter är experter på att arbeta...

Fysioterapeuterna motsätter sig att LOF slopas innan ett nytt upphandlingssystem som fungerar för små vårdgivare finns på plats

2023-10-31 12:48

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna lämnar idag sitt remissvar på promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgån...

Äntligen – en utredning om statligt reglerad specialistutbildning för fler vårdyrken!

2023-10-27 09:00

Fysioterapeuterna, Specialistordning

I slutet av oktober tillsatte regeringen utredningen “Behörighet och yrkesreglering inom hälso- o...

Håll utkik efter löneenkäten

2023-10-23 10:15

Fysioterapeuterna, Lön

Den 30 oktober får alla medlemmar via mail en länk till årets löneenkät. Ditt svar är viktigt för...