Debatt: Småföretagare i vården behöver en ny ersättningsmodell – Fysioterapeuterna

2023-05-23 10:14

Fysioterapeuterna, Nationella taxan, Debattartikel

Debatt: Småföretagare i vården behöver en ny ersättningsmodell

Regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslag om en ny modell för att vara säker på att behålla de fysioterapeuter som driver småföretag, skriver Cecilia Winberg i Dagens Medicin.

Mellan 40 och 60 procent av all fysioterapi i primärvården utförs av företagare. Det handlar om insatser som hjälper patienter att känna mindre smärta, förkortar rehabiliteringsprocessen och i förlängningen bidrar till kortare vårdköer. Det borde vara i alla politikers intresse att värna detta – inte lägga krokben för viktiga småföretagare i vården.

Småföretagare inom fysioterapi har en viktig roll i att ge befolkningen vård och rehabilitering av hög kvalitet. De avlastar andra delar av primärvården, bland annat genom att direkt tillgång till fysioterapi minskar behovet av läkarbesök. Forskning visar även att patientnöjdheten ökar när patienten träffar fysioterapeut som första instans vid smärta i muskler och leder – en mycket vanlig orsak till besvär och sjukskrivning.

I dag finns det omkring 1900 fysioterapeuter som driver småföretag i hela landet. Det är en välutbildad grupp med hög kompetens som bidrar med vård och rehabilitering som är avgörande för många patienters hälsa och livssituation.

Ändå är ersättningssystemet för en stor del av de fysioterapeuter som driver företag föråldrat och i behov av att förbättras. Regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslag om en ny modell för att vara säker på att behålla de fysioterapeuter som driver småföretag och ger viktig vård och rehabilitering i dag.

Socialdepartementet tillsatte under 2022 en utredare med uppdraget att lämna förslag på hur en bättre tillgång till hälso- och sjukvård kan möjliggöras i hela landet. I uppdraget ingick att ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan, som systemet kallas i dag.

Nu står det klart att utredningen inte offentliggör några skarpa förslag, utan att frågan fortsatt ska beredas i Regeringskansliet. Det innebär en risk för kompetensflykt och för att många småföretag med specialistkompetens läggs ned.

Situationen kring den nationella taxan har varit osäker under väldigt lång tid, vilket har fått till följd att fysioterapeuter som driver egen verksamhet inte har kunnat planera långsiktigt, utveckla eller göra investeringar i sina företag. Vi ser redan i dag företagande fysioterapeuter som på grund av den långvariga osäkerheten väljer att lägga ner sin verksamhet. Det är därför mycket olyckligt att utredningen inte lägger fram några skarpa förslag.

Bristen på nationell styrning har också lett till att förutsättningarna att driva verksamhet varierar stort över landet, vilket visar sig i en ojämlik tillgång till vård och rehabilitering för patienterna. Vilken vård du kan få ska inte vara beroende av var du bor.

Regeringen behöver nu snabbt lägga fram konkreta förslag, som ger goda förutsättningar för vårdens småföretagare att fortsätta verka och som bidrar till en jämlik vård i alla delar av vårt avlånga land. Om den kompetens som företagarna har inte tas om hand blir det bekymmersamt – för samhället genom ökade kostnader, för vården genom längre väntetider och sämre tillgänglighet, och för patienterna som får gå med smärta och besvär längre tid än nödvändigt.

Vården behöver småföretagen, och småföretagen behöver tydliga förutsättningar och långsiktiga villkor för att kunna ge en god och jämlik vård och rehabilitering. Så skapar vi bäst förutsättningar för patienterna.

Cecilia Winberg, ordförande Fysioterapeuterna

Artikeln är publicerad på dagensmedicin.se den 22 maj 2023.

Senaste nyheterna

Årets fysioterapeut 2023 - och de nominerade är...

2023-06-09 15:19

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Nu har juryn för Årets fysioterapeut utsett tre kandidater till utmärkelsen, utifrån inkomna...

Debatt: Småföretagare i vården behöver en ny ersättningsmodell

2023-05-23 10:14

Fysioterapeuterna, Nationella taxan, Debattartikel

Regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslag om en ny modell för att vara säker på att behålla...

En ny, tydlig och trygg modell för ersättning till småföretagare i vården behövs

2023-05-15 08:00

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Mellan 40–60 procent av all fysioterapi i primärvården utförs av företagare. Ändå är ersättningss...

Nytt pensionsavtal för anställda inom staten

2023-05-09 15:26

Fysioterapeuterna, Saco, Pension

Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen ä...

Personuppgifter och onlinetjänster

2023-05-05 11:17

Fysioterapeuterna, Företagare

Hur ska man som tänka när det gäller användande av gratistjänster som exempelvis Google forms för...