Debatt: Specialistfysioterapeuter är viktiga för kompetensförsörjningen – Fysioterapeuterna

2024-01-03 09:21

Debattartikel, Specialistordning

Debatt: Specialistfysioterapeuter är viktiga för kompetensförsörjningen

Med en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter kan en jämnare fördelning av specialister uppnås.

Vi vill gratulera Harriet Wallberg till det viktiga uppdraget att leda regeringens utredning om nya specialistsregleringar och eventuella lagkrav på fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården.

Detta är mycket efterlängtat, av oss i Fysioterapeuterna som fack- och professionsförbund och av oss med lednings- och utvecklingsansvar inom hälso- och sjukvården. Framför allt är det ett viktigt steg för patienterna och deras vård.

En specialistfysioterapeut är ledande i att utveckla vården inom sitt specialistområde, har kompetens att hantera komplexa patientfall, är ett kunskapsstöd till mer juniora kollegor, kan initiera och leda förbättringsprocesser, ansvara för utveckling av lokala rutiner och vårdprogram, handleda kollegor under specialistutbildning med mera.

Idag finns cirka 1400 specialistfysioterapeuter fördelade på 17 specialistinriktningar, till exempel inom ortopedisk rehabilitering, onkologi och äldres hälsa.

I dag är specialistfysioterapeuter mycket ojämnt fördelade över landet. Majoriteten finns i Region Stockholm, övriga finns framför allt på universitetssjukhusen i storstäderna. Inom den högspecialiserade vården behövs den kompetens specialistfysioterapeuten har för att genomföra universitetssjukhusens uppdrag att utifrån forskning, kvalitetsutveckling och innovation införa nya metoder, utvärdera samt utveckla vård och arbetssätt.

Specialistfysioterapeuten är också mycket viktig i förmedlingen av kunskap och kompetens till andra vårdnivåer i den omställning som sker till nära vård. Omställningen innebär att primärvårdens uppdrag utvecklas, inte minst vad gäller medicin- och välfärdsteknik och kommunerna får en allt större roll i hälso- och sjukvården. I dagens primärvård och den nya nära vården har specialistfysioterapeuten mycket att bidra med för att möta patienternas behov. 

Sedan 1993 driver och administrerar Fysioterapeuterna specialistutbildning för fysioterapeuter. Men utan en statlig reglering av specialisttiteln kan vem som helst kalla sig specialistfysioterapeut. En reglering av specialisttiteln och kompetensutvecklingen är nödvändig för:

• Tydlighet. För att patienter, arbetsgivare och verksamheter ska veta vilken kompetens som finns tillgänglig.

• Tillgänglighet. För att verksamheterna ska kunna styra tillgången på kompetens efter identifierade behov, genom att peka ut efterfrågade specialiteter och utifrån det inrätta utbildningstjänster och specialisttjänster.

• Jämlikhet. För att se till att specialisterna finns inom områden där behoven är som störst. Med en statligt reglerad specialistutbildning skapas verktyg för att nå en jämn fördelning av specialister över landet.

• Kompetensförsörjning. Arbetsgivare och huvudmän måste öka sin förmåga att rekrytera, behålla och utveckla kompetensen hos fysioterapeuter.  Då behövs tydliga karriärmöjligheter som stimulerar utveckling – som utbildningstjänster, specialisttjänster och garanterad möjlighet till kompetensutveckling.

Vi ser fram emot att bidra till utredningen med perspektiv från våra respektive verksamheter. Redan nu vill vi gemensamt göra följande medskick:

• Specialisering ska vara en naturlig del av kliniskt verksamma fysioterapeuters livslånga lärande och yrkesutveckling. 

• Det ska vara huvudmännens ansvar att se till att tillräckliga resurser avsätts för specialistutbildning.

• En statlig reglering behöver följas av reglerade utbildningstjänster, specialisttjänster samt riktade utbildningssatsningar.

Cecilia Winberg
Förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Gunilla Kjellby Wendt
Verksamhetschef, Verksamhet arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Anette Forsberg
Verksamhetschef, Verksamhetsområde fysioterapi, Universitetssjukhuset Örebro

Marie Björk
Avdelningschef, Geriatrisk och neurologisk rehabilitering, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Pernilla Järnvall Hint
Verksamhetschef, Rörelse och hälsa, Region Östergötland

Maria Sehlin
Professionsutvecklare i fysioterapi, FoUI-staben, Enheten för utbildning och kunskapsutveckling, Region Västerbotten

Sofia Hagel
Chefsfysioterapeut, Avdelning strategisk omvårdnadsutveckling, Skånes universitetssjukhus

Artikeln är publicerad i Dagens Medicin den 29 december 2023.

Senaste nyheterna

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...

Debatt: Specialistfysioterapeuter är viktiga för kompetensförsörjningen

2024-01-03 09:21

Debattartikel, Specialistordning

Med en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter kan en jämnare fördelning av...

E-faktura och faktura via Kivra

2023-12-18 08:48

Medlem

Nu kan du anmäla e-faktura för din medlemsavgift via din internetbank.

Debatt: Nära vård kräver en mar i varje kommun

2023-12-18 08:41

Debattartikel

Det ska inte längre vara valfritt för kommunerna att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering...

Mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling

2023-12-15 14:44

Kollektivavtal

Idag fredag den 15 december, växlar AkademikerAlliansen yrkanden med SKR och Sobona inför kommand...