En ny, tydlig och trygg modell för ersättning till småföretagare i vården behövs – Fysioterapeuterna

2023-05-15 08:00

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

En ny, tydlig och trygg modell för ersättning till småföretagare i vården behövs

Mellan 40–60 procent av all fysioterapi i primärvården utförs av företagare. Ändå är ersättningssystemet till en stor del av dem daterat och i behov av att förbättras. Regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslag om en ny modell för att vara säkra på att behålla de omkring 1400 fysioterapeuter som driver småföretag och ger viktig vård och rehabilitering idag.

Ersättningssystemet för småföretagare i vården är daterat och behöver ses över. Socialdepartementet tillsatte under 2022 en utredare med uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet. I uppdraget ingick att ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan. Nu står det klart att utredningen inte offentliggör några skarpa förslag, utan att frågan fortsatt ska beredas i Regeringskansliet. Det innebär en risk för kompetensflykt och många nedlagda småföretag som drivs av fysioterapeuter medspecialistkompetens.

Fysioterapeuterna såg mycket positivt på att en utredning av området tillsattes och har under arbetets gång haft en god dialog med utredaren. Därför är det med förvåning vi ser att utredningen, som skulle ha lämnat sina förslag [idag], den 15 maj, i stället väljer att lämna över sina slutsatser som arbetsmaterial till Regeringskansliet.

Situationen kring den nationella taxan har varit osäker under väldigt lång tid, vilket har fått till följd att fysioterapeuter som driver egen verksamhet inte långsiktigt kunnat planera, utveckla och göra investeringar för sina företag.

- Det är mycket olyckligt att utredningen inte lägger fram några skarpa förslag. Vi ser redan idag företagande fysioterapeuter som på grund av den långvariga osäkerheten väljer att lägga ner sin verksamhet. Vi riskerar nu en kompetensflykt och många nedlagda småföretag med specialistkompetens, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Småföretagare inom fysioterapi har en viktig roll i att ge befolkningen vård och rehabilitering av hög kvalitet. Genom direkt tillgång till fysioterapeut i primärvården minskar behov av läkarbesök vid besvär från muskler och leder. Forskning visar även att patientnöjdhet ökar när patienten träffar fysioterapeut som första instans vid smärta i muskler och leder.

Idag finns det omkring 1400 fysioterapeuter som driver småföretag i hela landet. Det är en välutbildad grupp med hög kompetens som bidrar med vård och rehabilitering som är avgörande för många patienters hälsa och livssituation.

Bristen på nationell styrning har också lett till att förutsättningarna att driva verksamhet varierar stort över landet, vilket visar sig i en ojämlik tillgång till vård och rehabilitering för patienter.

- Vården behöver småföretagen, och småföretagen behöver tydliga förutsättningar och långsiktiga villkor för att kunna ge en god och jämlik vård och rehabilitering. Då skapar vi bäst förutsättningar för patienterna. Om den kompetens som företagarna har inte tas om hand blir det bekymmersamt för många parter – inte minst för patienterna, säger Cecilia Winberg.

- Vi har förståelse för att frågan är komplex, men när utredningens förslag i stället för att presenteras offentligt ska beredas vidare bakom Regeringskansliets dörrar, så går vi miste om den viktiga transparens som ger berörda grupper möjlighet till inflytande. Det är inte bra varken för berörda företagare eller för hälso- och sjukvården i stort, säger Cecilia Winberg.

Senaste nyheterna

Debatt: Räddade liv ska också kunna levas. Satsa på rehabilitering från cancersjukdom

2023-12-08 11:03

Debattartikel

Bristande tillgång till cancerrehabilitering skapar ojämlikhet i hälsa och ökade kostnader för...

Nominera till förbundsstyrelsen och etik- och hållbarhetsrådet

2023-12-05 10:29

Kongress 2024

Vid kongressen 2024 ska ombuden välja ledamöter till förbundsstyrelsen och rådet för etik och...

Vård som inte bör göras

2023-12-05 10:19

Socialstyrelsen har publicerat en rapport om vård som inte bör göras enligt de nationella...

Debatt: Så måste regeringen göra för att lyckas med den största vårdreformen i modern tid

2023-11-16 09:23

Forskning, Debattartikel

Forskning inom hälso- och sjukvården behöver spegla de fokusförflyttningar som omställningen...

Debatt: ”Fysioterapeuters arbete minskar klimatavtrycket”

2023-10-31 13:27

Debattartikel

Den mest hållbara sjukvården är den som aldrig behövs. Fysioterapeuter är experter på att arbeta...