Fysioterapeuterna motsätter sig att LOF slopas innan ett nytt upphandlingssystem som fungerar för små vårdgivare finns på plats – Fysioterapeuterna

2023-10-31 12:48

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna motsätter sig att LOF slopas innan ett nytt upphandlingssystem som fungerar för små vårdgivare finns på plats

Fysioterapeuterna lämnar idag sitt remissvar på promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

Sammanfattningsvis anser Fysioterapeuterna att:

  • Lag om Fysioterapi (LOF) inte bör läggas ner innan det finns ett alternativt upphandlingssystem som fungerar för små vårdgivare på plats. Småskalig privat vårdverksamhet är en mycket viktig del av valfriheten i hälso- och sjukvården. Den bör inte riskeras.

  • Det är mycket viktigt att även ensamverkande och mindre vårdgivares villkor särskilt beaktas i utformningen av upphandlingar och avtal. Små vårdgivare bidrar till kompetensförsörjning på mindre orter, där inte underlag till större mottagningar finns.

Senaste nyheterna

Debatt: Så måste regeringen göra för att lyckas med den största vårdreformen i modern tid

2023-11-16 09:23

Forskning, Debattartikel

Forskning inom hälso- och sjukvården behöver spegla de fokusförflyttningar som omställningen...

Debatt: ”Fysioterapeuters arbete minskar klimatavtrycket”

2023-10-31 13:27

Debattartikel

Den mest hållbara sjukvården är den som aldrig behövs. Fysioterapeuter är experter på att arbeta...

Fysioterapeuterna motsätter sig att LOF slopas innan ett nytt upphandlingssystem som fungerar för små vårdgivare finns på plats

2023-10-31 12:48

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna lämnar idag sitt remissvar på promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgån...

Äntligen – en utredning om statligt reglerad specialistutbildning för fler vårdyrken!

2023-10-27 09:00

Fysioterapeuterna, Specialistordning

I slutet av oktober tillsatte regeringen utredningen “Behörighet och yrkesreglering inom hälso- o...

Håll utkik efter löneenkäten

2023-10-23 10:15

Fysioterapeuterna, Lön

Den 30 oktober får alla medlemmar via mail en länk till årets löneenkät. Ditt svar är viktigt för...