Fysioterapeuternas ledare går intensivkurs i rättvis klimatomställning med Johan Rockström – Fysioterapeuterna

2023-10-19 09:01

Agenda 2030

Fysioterapeuternas ledare går intensivkurs i rättvis klimatomställning

Fysioterapeuternas förbundsordförande Cecilia Winberg och förbundsdirektör Helena Pepa är två av 34 företrädare för fackföreningsrörelsen som utbildas i ledarskap för en rättvis klimatomställning. Initiativet är en del av forskningsprogrammet FAIRTRANS och sker på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Bland föreläsarna i utbildningen ”Fackligt ledarskap för en rättvis klimatomställning” finns Johan Rockström, professor och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, Kate Raworth, nationalekonom som står bakom Doughnut Economics, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, samt flera av Sveriges mest framstående forskare inom klimatområdet. Forskningsprogrammet FAIRTRANS, som utbildningen är en del av, handlar om rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle. Där har facken en nyckelroll att spela.

– Hållbarhet och klimatomställning är kärnfrågor för oss inom Fysioterapeuterna – både i vår egen verksamhet och i vår profession. Därför känns det extra bra att få delta i denna utbildning, säger Helena Pepa, förbundsdirektör.

I utbildningen lyfts den svenska modellen, där förhandlingar mellan parterna bygger på dialog och samverkan, som en viktig kraft i klimatomställningen.

– Det är positivt att vi är så många fackförbund från olika sektorer i samhället som deltar tillsammans och får möjlighet att utveckla vårt ledarskap, för att utvecklingen framåt ska vara hållbar. Tillsammans i fackföreningsrörelsen är vi en stark kraft för förändring, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Läs pressmeddelandet från Stockholms universitet.

Om FAIRTRANS

Forskningsprogrammet Fairtrans ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Genom samverkan mellan forskare och civilsamhället, framför allt stora folkrörelser, ska programmet skapa vetenskapligt underbyggda strategier för en snabb transformation, för att säkerställa både social trygghet och klimatmål. Forskningen sker i samarbete mellan Stockholm Resilience Centre, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds Universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas.

https://fairtrans.nu/

Senaste nyheterna

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...

Debatt: Specialistfysioterapeuter är viktiga för kompetensförsörjningen

2024-01-03 09:21

Debattartikel, Specialistordning

Med en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter kan en jämnare fördelning av...

E-faktura och faktura via Kivra

2023-12-18 08:48

Medlem

Nu kan du anmäla e-faktura för din medlemsavgift via din internetbank.

Debatt: Nära vård kräver en mar i varje kommun

2023-12-18 08:41

Debattartikel

Det ska inte längre vara valfritt för kommunerna att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering...

Mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling

2023-12-15 14:44

Kollektivavtal

Idag fredag den 15 december, växlar AkademikerAlliansen yrkanden med SKR och Sobona inför kommand...