Fysioterapi för en hållbar utveckling – Fysioterapeuterna

2023-10-03 09:24

Fysioterapeuterna, Agenda 2030, Fysioterapi 2023

Fysioterapi för en hållbar utveckling

Två ministrar, framstående forskare, internationella gäster och uppemot 1000 fysioterapeuter samlas den 4-5 oktober i Göteborg för Sveriges största vetenskapliga konferens i fysioterapi.

I veckan går den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2023 av stapeln. Uppemot 1000 fysioterapeuter samlas på Svenska mässan i Göteborg den 4-5 oktober för två intensiva dagar fyllda av inspirerande föreläsare, ny kunskap och innovationer.

Temat för konferensen är hållbar utveckling. Som profession har fysioterapeuter en viktig roll för att bidra till en hållbar utveckling – inom hälso- och sjukvården och i samhället i stort. Många av inslagen under konferensen knyter an till aktuell forskning inom området hållbar utveckling.

–Samhället behöver ställa om. Vi behöver minska vårt klimatavtryck, hantera en tuff ekonomisk situation för välfärden och bemöta en äldre och alltmer stillasittande befolkning. Genom att bättre ta tillvara fysioterapeuters kompetens kring hälsofrämjande och förebyggande insatser finns stora vinster att göra. Vi kan spara pengar, stärka folkhälsan och bidra till ett mindre klimatavtryck på köpet,säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

–Genom att använda fysioterapeuter på rätt sätt och i rätt tid kan vi minska behovet av operationer, och därmed bidra till att korta köer. Vi kan minska onödigt bruk av läkemedel. Fysioterapeutiska insatser stärker också patientens egna förmågor och möjlighet att förbättra sin hälsa och genomföra livsstilsförändringar. Det är bra både för den egna hälsan och ur ett klimatperspektiv. Årets tema för konferensen känns mer aktuellt än någonsin, och vi som fysioterapeuter ser att vi kan stötta en hållbar utveckling av en alltmer pressad hälso- och sjukvård, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Vid konferensens invigning deltar Socialminister Jakob Forssmed som intervjuas på scenen av förbundsordförande Cecilia Winberg. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson kommer att medverka vid konferensens avslutande.

Keynote speaker är Maria Bäck, Docent och leg fysioterapeut med specialistkompetens inom hjärt-kärlsjukdomar, som pratar om nya metoder och interventioner vid hjärtsjukdom. Esther-Mary D’Arcy, ordförande för den europeiska sammanslutningen inom World Physiotherapy deltar också.

Vid minglet på konferensens första dag delas dessutom priset Årets fysioterapeut 2023 ut till en av tre nominerade fysioterapeuter som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till ökad livskvalitet och hållbarhet för enskilda personer och befolkningen i stort.

Journalister som önskar delta vid konferensen, vänligen kontakta projektledare Charlotte Chruzander på Fysioterapeuterna för mer information och ackreditering.
Telefon: 070-928 61 07, e-post: charlotte.chruzander@fysioterapeuterna.se

Här finns programmet för konferensen: https://fysioterapi2023.se/program

Här hittar du information om de tre nominerade till Årets fysioterapeut 2023

Senaste nyheterna

Cecilia Winberg en av experterna i utredningen om behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård

2024-01-22 15:59

Specialistordning

Sjukvårdsministern har förordnat sju experter till utredningen om behörighet och yrkesreglering...

Debatt: Specialistfysioterapeuter är viktiga för kompetensförsörjningen

2024-01-03 09:21

Debattartikel, Specialistordning

Med en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter kan en jämnare fördelning av...

E-faktura och faktura via Kivra

2023-12-18 08:48

Medlem

Nu kan du anmäla e-faktura för din medlemsavgift via din internetbank.

Debatt: Nära vård kräver en mar i varje kommun

2023-12-18 08:41

Debattartikel

Det ska inte längre vara valfritt för kommunerna att ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering...

Mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling

2023-12-15 14:44

Kollektivavtal

Idag fredag den 15 december, växlar AkademikerAlliansen yrkanden med SKR och Sobona inför kommand...