Hurra vi fyller 80 år! – Fysioterapeuterna

2023-01-10 08:57

Fysioterapeuterna

Hurra vi fyller 80 år!

2023 fyller Fysioterapeuterna 80 år. Det ska vi fira under hela året.

Den 10 januari 1943 hölls det konstituerande mötet för KLSR, Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, med 277 sjukgymnaster som medlemmar. Rut Elliot var förbundets första ordförande. 

Till en början kunde endast kvinnor bli medlemmar. Det skulle dröja hela 16 år innan män släpptes in i förbundet. I samband med den förändringen byts namnet till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (1960).

Redan 1953 föreslår ordföranden vid ett styrelsemöte att namnet sjukgymnast ska ändras till fysioterapist. Först nio kongresser senare, i november 2012 tas det historiska beslutet att förbundet ska verka för ett namnbyte till fysioterapeut. Drygt ett år senare fattar riksdagen beslut om namnbytet och den 1 januari 2014 byter både yrket och förbundet namn. Ny skyddad yrkestitel blir fysioterapeut och förbundet byter namn till Fysioterapeuterna.

Nu är vi drygt 12 600 fysioterapeuter som samlas i vårt eget förbund. Vårt 80-årsjubileum kommer att uppmärksammas flera gånger under året, men firas framför allt i samband med fysioterapins dag i höst. Håll utkik efter arrangemang från ditt distrikt och din sektion.

Fakta om förbundet

  • 10 januari 1943 bildas KLSR, Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.
  • 1951 var förbundet med och bildade världsorganisationen WCPT tillsammans med förbund i tio andra länder.
  • 1959 tillåts män bli medlemmar.
  • 1960 förbundets namn ändras till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.
  • 1966 bildas vår första sektion: Sektionen för manuell terapi, som hade till syfte att anordna kurser.
  • I mitten av 70-talet sluts för första gången avtal med Stockholms läns landsting om fackligt förtroendevalda.
  • 1982 är det svenska förbundet värd för världskongressen sedan Nya Zeeland tackat nej. 2100 deltagare från 59 länder samlas i Älvsjö.
  • 1986 gick cirka 800 sjukgymnaster ut i strejk med kravet på fyra kronor mer i lön i timmen. Strejken pågick i totalt sjutton dagar och ledde till en formell uppgörelse om ett nytt lönesystem med individuell lönesättning.
  • 2014 byter yrket och förbundet namn till fysioterapeut, respektive Fysioterapeuterna.

Senaste nyheterna

Ny medarbetare på kansliet

2023-09-26 15:32

Fysioterapeuterna

Charlotte Urell är ny medarbetare på Fysioterapeuternas kansli, där hon arbetar som sakkunnig ino...

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...

Ny version av eFYSS

2023-08-31 10:17

eFYSS är ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om fysisk aktivit...

Remissutskick om nationella taxan

2023-07-06 11:45

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Regeringskansliet har den 5 juli gjort remissutskick av utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättr...