Märket för industrisektorn – vad betyder det för mig? – Fysioterapeuterna

2023-04-24 09:00

Fysioterapeuterna, Lön

Märket för industrisektorn – vad betyder det för mig?

Industrins parter har nyligen kommit överens om ett tvåårigt löneavtal som innebär en ökning på 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024. Överenskommelsen mellan industrins parter är ett gott betyg till den svenska modellen i ett svårt samhällsekonomiskt läge.

Det så kallade märket på 7,4 procent över två år blir nu vägledande för förhandlingarna inom övriga branscher på svensk arbetsmarknad. 

– Vi ser att löneökningen för medlemmar hittills i år i genomsnitt ligger runt fyra procent, men vi vet inte hur 2023 kommer att sluta. Märket ger oss en bra grund för förhandlingar framåt, och underlag för att påverka kommande budgetarbete för regioner och kommuner, säger förhandlingschef Åsa Forsberg.

Även om industriavtalet inte gäller våra medlemmar, så har arbetsgivarna ett stort ansvar för den lokala löneutvecklingen.

– Vi förväntar oss att de anpassar sig till det rådande läget i samhällsekonomin, säger Åsa Forsberg.

Fysioterapeuterna fortsätter att arbeta för högre löner och rätt värdering av våra medlemmars kunskap och arbetsinsats.

– Även om samhällsläget just nu är bekymmersamt, så behöver våra medlemmar på några års sikt kunna se rejäla reallöneökningar. Det är dags att uppvärdera och därmed också rätt värdera fysioterapeuter och vår kompetens, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

 

Senaste nyheterna

Fysioterapi för en hållbar utveckling

2023-10-03 09:24

Fysioterapeuterna, Agenda 2030, Fysioterapi 2023

Två ministrar, framstående forskare, internationella gäster och uppemot 1000 fysioterapeuter saml...

Debatt: Se till att resurser finns för arbetet med psykisk hälsa

2023-10-03 09:20

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Det är oroande att varken socialministern eller de myndigheter som tagit fram förslaget på ny...

Ny medarbetare på kansliet

2023-09-26 15:32

Fysioterapeuterna

Charlotte Urell är ny medarbetare på Fysioterapeuternas kansli, där hon arbetar som sakkunnig ino...

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...