Möt oss i Almedalen – Fysioterapeuterna

2023-06-22 12:20

Fysioterapeuterna, Almedalen

Möt oss i Almedalen

Fysioterapeuterna deltar vid politikerveckan i Almedalen den 27 juni till 1 juli.

På plats i Visby under veckan finns förbundsordförande Cecilia Winberg, vice ordförande Sara Barsjö, förbundsstyrelseledamot Ingela Lundholm Tengvall, samt socialpolitisk strateg Sanna Fransson och Hälso- och sjukvårdsstrateg Charlotte Chruzander.

Nedan ser du de publika event där Fysioterapeuterna deltar. Till detta kommer enskilda samtal och rundabordssamtal.

Onsdag 28/6

11.00-13.00: Kunskap, personcentrerad vård och hälsoekonomi. Hur öka kvaliteten inom vården vid kognitiv sjukdom?

Hur kan vi öka kvaliteten inom vården vid kognitiv sjukdom? Arrangeras av BPSD-registret, ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med kognitiv sjukdom / demenssjukdom och bidra till ökat teamarbete, reflektion och kunskap hos vård- och omsorgspersonalen.

Arrangör: BPSD-registret
Från Fysioterapeuterna deltar Ingela Lundholm Tengvall.
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E35"

13.00-13.50: Psykisk hälsa 2030 – Om patienten och professionen får bestämma

Behovet av långsiktiga satsningar för psykisk hälsa är uppenbart och lyfts av bland annat patientföreträdare och professionsföreningar sedan länge. Trots det finns ingen strategisk plan för psykisk hälsa med avsatta resurser för genomförbarhet. I detta seminarium vill vi belysa hur vi önskar se utvecklingen gå framåt för att öka psykisk hälsa i samhället. Från våra olika perspektiv kommer vi berätta vad vi tror behövs och vad vi vill kunna bidra med i framtiden för psykisk hälsa i olika skeden i en individs liv från barn till vuxen. 

Arrangörer: Fysioterapeuterna, Psykologförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Föreningen för Barn och Ungdomspsykiatri, Svenska Psykiatriska Föreningen                  
Från Fysioterapeuterna deltar Sara Barsjö.
Plats: Läkartidningens tält, Slottsterrassen 6

15.30-16.45: Medlemsmingel

Är du medlem i Fysioterapeuterna och arbetar eller befinner dig på Gotland under Almedalsveckan? Då är du varmt välkommen på vårt medlemsmingel.

Läs mer och anmäl dig här.
Arrangör: Fysioterapeuterna
Plats: Vår Fru, St Hansgatan 24

Torsdag 29/6

08.30-09.30 Fysioterapeuter i elevhälsan – ett konkret kliv mot mer rörelse och bättre hälsa

Läs mer om vårt huvudseminarium här.
Arrangör: Fysioterapeuterna
Plats: Campus Gotland sal D22.

16.00-16.45: Vård och omsorg för äldre – vad gör skillnad på riktigt?

Arrangör: Lunds universitet
Från Fysioterapeuterna deltar Cecilia Winberg
Plats: Hästgatan 13 (Lunds universitets tält)

Fredag 30/6

07.30 – 08.30: Friskfaktorer - hur vårdar vi vårdens personal?

Mingel och paneldiskussion kring temat friskfaktorer i vården.

Vad gör att våra medlemmar mår bra på jobbet? Hur hålls sjukfrånvaron nere? Svaret är friskfaktorer! För att fler ska vilja och orka arbeta inom hälso- och sjukvården behöver arbetsmiljön förbättras. Verktygen och kunskapen finns – men hur ser vi till att implementera dem i verksamheterna?

Frukost serveras.
Arrangör: Saco hälso- och sjukvård
Från Fysioterapeuterna deltar Sara Barsjö
Plats: Slottsterassen 6.

Senaste nyheterna

Debatt: Så måste regeringen göra för att lyckas med den största vårdreformen i modern tid

2023-11-16 09:23

Forskning, Debattartikel

Forskning inom hälso- och sjukvården behöver spegla de fokusförflyttningar som omställningen...

Debatt: ”Fysioterapeuters arbete minskar klimatavtrycket”

2023-10-31 13:27

Debattartikel

Den mest hållbara sjukvården är den som aldrig behövs. Fysioterapeuter är experter på att arbeta...

Fysioterapeuterna motsätter sig att LOF slopas innan ett nytt upphandlingssystem som fungerar för små vårdgivare finns på plats

2023-10-31 12:48

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna lämnar idag sitt remissvar på promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgån...

Äntligen – en utredning om statligt reglerad specialistutbildning för fler vårdyrken!

2023-10-27 09:00

Fysioterapeuterna, Specialistordning

I slutet av oktober tillsatte regeringen utredningen “Behörighet och yrkesreglering inom hälso- o...

Håll utkik efter löneenkäten

2023-10-23 10:15

Fysioterapeuterna, Lön

Den 30 oktober får alla medlemmar via mail en länk till årets löneenkät. Ditt svar är viktigt för...