Motverkar stigmatisering och minskar fördomar om obesitas – Fysioterapeuterna

2023-03-02 14:00

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Motverkar stigmatisering och minskar fördomar om obesitas

Fysioterapeuternas Kvalitetspris år 2023 tilldelas Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm, för deras arbete med att nå ut med kunskap om obesitas och obesitasbehandling samt icke-stigmatiserande samtalsmetodik.

Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm arbetar med beteendeinriktad behandling för personer med obesitas. I behandlingen ingår föreläsningar om kost och fysisk aktivitet, men också samtal i grupp eller enskilt med handledare. Behandlingen utgår ifrån den enskilda personens behov. Överviktscentrum arbetar teambaserat och samtliga professioner har kunskaper om samtalsmetodik inom ett kognitivt förhållningsätt.

Sedan starten 2001 har Överviktscentrum arbetat för att nå ut med kunskap om obesitas, obesitasbehandling samt icke-stigmatiserande samtalsmetodik, såväl lokalt som nationellt. Som kunskapscentrum tillhandahåller man kurser utbildningar för att fler verksamheter ska kunna tillgodogöra sig kunskapen. Personal inom vården som deltagit i utbildningarna får en ökad benägenhet att känna sig trygga att prata om vikt på ett icke-stigmatiserande sätt. Företrädare för Överviktscentrum föreläser också på olika utbildningsprogram.

- Genom att utbilda andra inom vården och systematisk arbeta för att öka kunskap och förändra attityder gentemot obesitas, bidrar Överviktscentrum till en bättre hälso- och sjukvård, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Sedan 2019 har Överviktscentrum ett tätt samarbete med patientrepresentanter på Akademiskt specialistcentrum och med den nationella patientföreningen HOBS (Hälsa oberoende av storlek). Patientföreträdare medverkar i möten och deltar i utvecklingen av Överviktscentrums information och utbildningar.

- Överviktscentrum är en föregångare i att involvera patienter och patientföreträdare i sin kvalitetsutveckling. Många vittnar också om att de känner sig mycket väl bemötta här, vilket är särskilt viktig för en patientgrupp som är så stigmatiserad av samhället, säger Cecilia Winberg.

Kvalitetspriset 2023 har delats ut av förbundsordförande Cecilia Winberg torsdag 2 mars 2023.

På bilden ovan: 
Sofia Ernestam, verksamhetschef Akademiskt specialistcentrum
Anne Christenson, fysioterapeut Överviktscentrum
Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna
Maria Lidman, enhetschef på Överviktscentrum

Se intervjun med Anne Christenson

Läs mer om Kvalitetspriset

Senaste nyheterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...