Motverkar stigmatisering och minskar fördomar om obesitas – Fysioterapeuterna

2023-03-02 14:00

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Motverkar stigmatisering och minskar fördomar om obesitas

Fysioterapeuternas Kvalitetspris år 2023 tilldelas Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm, för deras arbete med att nå ut med kunskap om obesitas och obesitasbehandling samt icke-stigmatiserande samtalsmetodik.

Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm arbetar med beteendeinriktad behandling för personer med obesitas. I behandlingen ingår föreläsningar om kost och fysisk aktivitet, men också samtal i grupp eller enskilt med handledare. Behandlingen utgår ifrån den enskilda personens behov. Överviktscentrum arbetar teambaserat och samtliga professioner har kunskaper om samtalsmetodik inom ett kognitivt förhållningsätt.

Sedan starten 2001 har Överviktscentrum arbetat för att nå ut med kunskap om obesitas, obesitasbehandling samt icke-stigmatiserande samtalsmetodik, såväl lokalt som nationellt. Som kunskapscentrum tillhandahåller man kurser utbildningar för att fler verksamheter ska kunna tillgodogöra sig kunskapen. Personal inom vården som deltagit i utbildningarna får en ökad benägenhet att känna sig trygga att prata om vikt på ett icke-stigmatiserande sätt. Företrädare för Överviktscentrum föreläser också på olika utbildningsprogram.

- Genom att utbilda andra inom vården och systematisk arbeta för att öka kunskap och förändra attityder gentemot obesitas, bidrar Överviktscentrum till en bättre hälso- och sjukvård, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Sedan 2019 har Överviktscentrum ett tätt samarbete med patientrepresentanter på Akademiskt specialistcentrum och med den nationella patientföreningen HOBS (Hälsa oberoende av storlek). Patientföreträdare medverkar i möten och deltar i utvecklingen av Överviktscentrums information och utbildningar.

- Överviktscentrum är en föregångare i att involvera patienter och patientföreträdare i sin kvalitetsutveckling. Många vittnar också om att de känner sig mycket väl bemötta här, vilket är särskilt viktig för en patientgrupp som är så stigmatiserad av samhället, säger Cecilia Winberg.

Kvalitetspriset 2023 har delats ut av förbundsordförande Cecilia Winberg torsdag 2 mars 2023.

På bilden ovan: 
Sofia Ernestam, verksamhetschef Akademiskt specialistcentrum
Anne Christenson, fysioterapeut Överviktscentrum
Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna
Maria Lidman, enhetschef på Överviktscentrum

Se intervjun med Anne Christenson

Läs mer om Kvalitetspriset

Senaste nyheterna

Ny medarbetare på kansliet

2023-09-26 15:32

Fysioterapeuterna

Charlotte Urell är ny medarbetare på Fysioterapeuternas kansli, där hon arbetar som sakkunnig ino...

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...

Ny version av eFYSS

2023-08-31 10:17

eFYSS är ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om fysisk aktivit...

Remissutskick om nationella taxan

2023-07-06 11:45

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Regeringskansliet har den 5 juli gjort remissutskick av utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättr...