Nytt avtal med Vårdföretagarna – Fysioterapeuterna

2023-07-04 15:00

Fysioterapeuterna, Kollektivavtal

Nytt avtal med Vårdföretagarna

Ett nytt centralt avtal har träffats inom privat sektor med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna. Avtalet gäller dig som arbetar för ett privat företag inom företagshälsovård, äldreomsorg eller vård och behandlingsverksamhet som är medlemmar i Vårdföretagarna. Avtalet innehåller bland annat extra avsättning till tjänstepension och möjlighet till delpension, så kallad flexpension.

Avtalen som berörs är branschavtal D (Företagshälsovård), E (Vård och behandlingsverksamhet) och F (Äldreomsorg).

Flexpension innebär att arbetsgivaren betalar in mer pengar än tidigare till din individuella tjänstepension samt en förstärkt möjlighet för dig att själv bestämma hur och när du ska gå i pension - genom att varva ner eller jobba längre. Dessa två delar i flexpensionen är inte beroende av varandra. 

Extra avsättning till tjänstepension kommer att ske från och med 1 juli 2024 med 0,6 procent av den pensionsmedförande lönen. Procentsatsen kommer succesivt att höjas under en sexårsperiod mellan 2024–2029 då nivån kommer att ligga på 2 procent. Denna procentsats kommer därefter att löpande tillföras den individuella tjänstepensionen.

Under uppbyggnadsåren kommer avräkning att ske från det lokala löneutrymmet. Avsättningarna till flexpension innebär en individgaranti och betalas in automatiskt av arbetsgivaren.

Flexpension innebär också en förstärkt möjlighet att gå ned i tid för den som fyllt 62 år (ITP 2) eller 63 år (ITP 1). Avsättningar till tjänstepension och möjligheten att ansöka om deltidspension är två olika förmåner som inte är beroende av varandra. Du tar själv initiativ till om och hur du vill använda din möjlighet att gå ner till deltidsarbete.

I korthet innebär den nya överenskommelsen även bland annat:

  • OB och andra ersättningar höjs från 1 juli 2023 med 4,1 procent och ytterligare med 3,3 procent från 1 juli 2024.
  • Ändringar av anställningsformer – från allmän visstid till avtalad visstid med tillhörande övergångsbestämmelser från 1 januari 2024.
  • Höjd åldersgräns från 55 till 59 år för förlängd uppsägningstid för den med 10 års anställningstid.
  • Ändrade regler kring deltid och mertid där enskilda överenskommelser kan träffas.
  • Pingst stryks som storhelg.
  • Sparade semesterdagar över 25 kan regleras med semesterersättning.
  • Ett fortsatt arbetet med löneavtalet och formerna för avtalsvård av tillsvidareavtal.
  • En partsgemensam grupp som ska titta på avtalets rörliga ersättningar.
  • Parterna ska se över befintliga avtal för en anpassning till EUs arbetstidsdirektiv.

Senaste nyheterna

Debatt: Så måste regeringen göra för att lyckas med den största vårdreformen i modern tid

2023-11-16 09:23

Forskning, Debattartikel

Forskning inom hälso- och sjukvården behöver spegla de fokusförflyttningar som omställningen...

Debatt: ”Fysioterapeuters arbete minskar klimatavtrycket”

2023-10-31 13:27

Debattartikel

Den mest hållbara sjukvården är den som aldrig behövs. Fysioterapeuter är experter på att arbeta...

Fysioterapeuterna motsätter sig att LOF slopas innan ett nytt upphandlingssystem som fungerar för små vårdgivare finns på plats

2023-10-31 12:48

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna lämnar idag sitt remissvar på promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgån...

Äntligen – en utredning om statligt reglerad specialistutbildning för fler vårdyrken!

2023-10-27 09:00

Fysioterapeuterna, Specialistordning

I slutet av oktober tillsatte regeringen utredningen “Behörighet och yrkesreglering inom hälso- o...

Håll utkik efter löneenkäten

2023-10-23 10:15

Fysioterapeuterna, Lön

Den 30 oktober får alla medlemmar via mail en länk till årets löneenkät. Ditt svar är viktigt för...