Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner – Fysioterapeuterna

2023-03-27 16:14

Fysioterapeuterna, Pension

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och kommuner. Det nya avtalet gäller automatiskt för nyanställda från 1 januari 2023. För dig som varit anställd en tid kan det vara så att du behöver göra ett personligt val. Fysioterapeuternas förhandlingschef Åsa Forsberg reder ut vad som gäller.

- De allra flesta medlemmarna i Fysioterapeuterna kommer inte behöva välja, utan flyttas automatiskt över till det nya avtalet och får därmed en högre avsättning till tjänstepensionen än i det gamla avtalet, säger Åsa Forsberg.

Det är framför allt medlemmar som har varit anställda över årsskiftet och som har en lön högre än 7,5 inkomstbasbelopp, det vill säga över 44 375 kronor i månaden (2022), som kan göra ett aktivt val mellan att vara kvar i det gamla förmåns- och avgiftsbestämda avtalet KAP-KL eller flytta över till det helt avgiftsbestämda AKAP-KR.

- Om du har haft en lite högre lön vid årsskiftet så har du tjänat in en förmånsbestämd pension och tillhör den grupp som får möjlighet att göra ett val mellan de två pensionsavtalen, förklarar Åsa Forsberg.

Information kommer från arbetsgivaren till dig som berörs

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att informera om valet av tjänstepension. Du som berörs av möjligheten att välja kommer att få information från arbetsgivaren eller den pensionsadministratör som arbetsgivaren har bestämt. Mellan 1 april och 31 maj 2023 kommer valmöjligheten att finnas. Om du inte gör något val kommer du fortsatt att omfattas av KAP-KL.

Så hur ska man tänka om man är osäker på vilket val som blir bäst för en själv?

- Om du får besked om att du kan göra ett val så är det bra att läsa på utifrån den information som finns framtagen av AkademikerAlliansen där Fysioterapeuterna ingår. Vi på förbundet varken kan eller får ge pensionsrådgivning, men vi hjälper gärna till som ett bollplank när du ska fatta ditt beslut, säger Åsa Forsberg.

Finns det några grupper som är undantagna från förändringen?

- Ja, om du är född 1957 eller tidigare, eller om du redan har börjat ta ut din pension, då ligger du kvar i det gamla avtalet KAP-KL och kan inte välja att gå över till AKAP-KR, avslutar Åsa Forsberg.

Mer information finns på AkademikerAlliansens webb.

 

Senaste nyheterna

Årets fysioterapeut 2023 - och de nominerade är...

2023-06-09 15:19

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Nu har juryn för Årets fysioterapeut utsett tre kandidater till utmärkelsen, utifrån inkomna...

Debatt: Småföretagare i vården behöver en ny ersättningsmodell

2023-05-23 10:14

Fysioterapeuterna, Nationella taxan, Debattartikel

Regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslag om en ny modell för att vara säker på att behålla...

En ny, tydlig och trygg modell för ersättning till småföretagare i vården behövs

2023-05-15 08:00

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Mellan 40–60 procent av all fysioterapi i primärvården utförs av företagare. Ändå är ersättningss...

Nytt pensionsavtal för anställda inom staten

2023-05-09 15:26

Fysioterapeuterna, Saco, Pension

Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen ä...

Personuppgifter och onlinetjänster

2023-05-05 11:17

Fysioterapeuterna, Företagare

Hur ska man som tänka när det gäller användande av gratistjänster som exempelvis Google forms för...