Personuppgifter och onlinetjänster – Fysioterapeuterna

2023-05-05 11:17

Fysioterapeuterna, Företagare

Personuppgifter och onlinetjänster

Hur ska man som tänka när det gäller användande av gratistjänster som exempelvis Google forms för att utföra en anonym patientenkät? Är det okej, eller kan det bryta mot regler som exempelvis GDPR?

Det kan vara väldigt praktiskt att använda ”gratis” tjänster online för olika syften. Men det är viktigt att komma ihåg att de verktyg som uppges vara gratis oftast finansieras genom datainsamling. Som företag/organisation inom hälso- och sjukvården har man ett eget ansvar under dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679) och patientdatalagen (2008:355) och då blir det svårt att med rättslig grund tryggt kunna använda gratis onlinetjänster. För oftast har vi ingen kontroll över syftet med deras datainsamling.

Det kan finns undantag där gratistjänster kan fungera, men då det är mycket svårt att ha kontroll över samtliga kriterier för ansvaret för personuppgifter, så rekommenderas betaltjänster för insamling av data. Då man köper en tjänst kan ansvarsfrågan alltid regleras i avtal.

Fördjupad text om gratis onlinetjänster för företagare

Senaste nyheterna

Fysioterapi för en hållbar utveckling

2023-10-03 09:24

Fysioterapeuterna, Agenda 2030, Fysioterapi 2023

Två ministrar, framstående forskare, internationella gäster och uppemot 1000 fysioterapeuter saml...

Debatt: Se till att resurser finns för arbetet med psykisk hälsa

2023-10-03 09:20

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Det är oroande att varken socialministern eller de myndigheter som tagit fram förslaget på ny...

Ny medarbetare på kansliet

2023-09-26 15:32

Fysioterapeuterna

Charlotte Urell är ny medarbetare på Fysioterapeuternas kansli, där hon arbetar som sakkunnig ino...

Om ett eventuellt upphävande av LOF

2023-09-18 09:09

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förbundet får fortsatt många frågor om utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till...

Frågor och svar om förslaget om nytt system för ersättning till småföretagare

2023-09-07 13:24

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Förslagen från utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hel...