Remissutskick om nationella taxan – Fysioterapeuterna

2023-07-06 11:45

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Remissutskick om nationella taxan

Regeringskansliet har den 5 juli gjort remissutskick av utredningen ”Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd”.

Utredningen berör bland annat Lagen om ersättning för fysioterapi, ofta kallad den nationella taxan. Fysioterapeuterna har mottagit utredningen och kommer att besvara remissen. Sista dag att svara är den 10 november 2023.

- Vi är glada över att förbundets arbete med att bevaka frågan gentemot departementet har resulterat i en snabb handläggning och att underlaget nu går ut på remiss. Nu ska vi noggrant ta till oss utredningens innehåll och formulera ett väl genomtänkt remissvar, säger Cecilia Winberg, förbundsordförande för Fysioterapeuterna.

Fysioterapeuterna vill se ett system för småföretagare som är anpassat efter dagens förutsättningar och som ger större förutsägbarhet, tryggare villkor och bättre förutsättningar för en jämlik Nära vård.

Eventuella frågor om utredningen kommer att kunna besvaras av Fysioterapeuterna efter sommarledigheterna. I höst kommer även dialoger med förtroendevalda och medlemmar att säkra en förankring av Fysioterapeuternas remissvar.

Senaste nyheterna

Debatt: Så måste regeringen göra för att lyckas med den största vårdreformen i modern tid

2023-11-16 09:23

Forskning, Debattartikel

Forskning inom hälso- och sjukvården behöver spegla de fokusförflyttningar som omställningen...

Debatt: ”Fysioterapeuters arbete minskar klimatavtrycket”

2023-10-31 13:27

Debattartikel

Den mest hållbara sjukvården är den som aldrig behövs. Fysioterapeuter är experter på att arbeta...

Fysioterapeuterna motsätter sig att LOF slopas innan ett nytt upphandlingssystem som fungerar för små vårdgivare finns på plats

2023-10-31 12:48

Fysioterapeuterna, Företagare

Fysioterapeuterna lämnar idag sitt remissvar på promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgån...

Äntligen – en utredning om statligt reglerad specialistutbildning för fler vårdyrken!

2023-10-27 09:00

Fysioterapeuterna, Specialistordning

I slutet av oktober tillsatte regeringen utredningen “Behörighet och yrkesreglering inom hälso- o...

Håll utkik efter löneenkäten

2023-10-23 10:15

Fysioterapeuterna, Lön

Den 30 oktober får alla medlemmar via mail en länk till årets löneenkät. Ditt svar är viktigt för...