Stort efterfrågan på rehab med fokus på kvinnohälsa – Fysioterapeuterna

2023-02-20 09:08

Fysioterapeuterna

Stor efterfrågan på rehab inom kvinnohälsa

På Meja Kvinnohälsa i Farsta i södra Stockholm arbetar fem fysioterapeuter med olika specialistkompetenser tillsammans för att kunna erbjuda olika rehabiliteringsalternativ för kvinnor i alla åldrar. Sedan starten i augusti 2022 har verksamheten snabbt etablerat sig och Mejas tjänster är mycket efterfrågade både av patienter och av vårdgivare som remitterar till kliniken.

Mejakliniken är en specialistklinik mellan primär- och högspecialiserad vård. Här arbetar man med kvinnor som har smärtor och dysfunktioner i området i och runt bäckenet. Det kan handla om besvär under graviditet eller problem som uppstår efter förlossning eller som kommit med åldern. Klinikens fysioterapeuter anordnar även utbildningar för kollegor, barnmorskor och läkare. Bland annat håller de en välrenommerad palpationskurs på två dagar. Specialistfysioterapeuterna handleder också varsin grupp kollegor som är under specialistutbildning.

Samtal om vårdvalet

16 februari besökte förbundsordförande Cecilia Winberg Mejakliniken tillsammans med Christine Lorne (C) som är primärvårdsregionråd i Stockholm. Det blev ett mycket bra samtal om förutsättningarna för att bedriva verksamhet inom vårdvalet, men också om de utmaningar som finns inom området kvinnohälsa.

Medarbetarna på Meja träffar kvinnor i mycket utsatta situationer. Besöken tar tid, och måste få ta tid. Ibland anordnas träning i grupp, då det kan ge ett stort värde för kvinnorna att träffa och få prata med andra i samma situation. Men då denna patientgrupp inte alltid går att samla i större grupp, så gör ersättningssystemet det ibland svårt, då systemet inte är anpassat för mer resurskrävande insatser inom just kvinnors hälsa.

- Med dagens ersättningar går vi till och med ekonomiskt back på att erbjuda fysioterapi i liten grupp. Vi väljer att göra det ändå för att det innebär stora vinster för patienterna att inte känna sig ensamma med sin problematik, berättar Marina Kalafatidis, specialistfysioterapeut inom äldres hälsa.

Utmaningar för jämlik kvinnohälsa

Primärvårdsregion Christine Lorne (c) fick med sig många konkreta synpunkter och förslag från medarbetarna på Meja, både vad gäller vårdvalets utformning och uppföljning av verksamheterna.

- Det är väldigt värdefullt att få inblick i specifika verksamheter och höra om deras förutsättningar. När det gäller just kvinnohälsa finns stora utmaningar att nå en jämlik vård. Det är något vi behöver arbeta mycket med i regionen, säger Christine Lorne.

Vårdvalet för specialistfysioterapeuter i Stockholm ger stora möjligheter till etablering i regionen, men utformningen kan ibland ge oönskade konsekvenser. Emma Regberg är specialistfysioterapeut inom obstetrik, gynekologi och urologi och verksamhetsansvarig för Mejakliniken. Just nu är hon delvis föräldraledig med sitt andra barn, men att anlita en vikarie har inte varit möjligt.

- Kraven på att vikarien ska vara specialistfysioterapeut gör det i princip omöjligt att hitta någon. Det gör att mitt rum står tomt och mina patienter inte har någon annan att gå till. Om vårdvalet tillåtit fysioterapeuter under specialistutbildning att vikariera så hade det varit bra både för patienterna, för kliniken och för fysioterapeuten som får klinisk erfarenhet, säger Emma Regberg.

Möljligheter med specialistmottagningar

Förbundsordförande Cecilia Winberg ser stora möjligheter med mottagningar som Meja: där fysioterapeuter med specialistkunskap inom olika områden samlas runt en patientgrupp.

- Det är ett bra koncept att samla specialistfysioterapeuter och arbeta tillsammans utifrån kvinnornas behov, och att hitta samarbeten både med andra vårdnivåer och inom utbildningsområdet. Vi ser att efterfrågan är stor och att resultatet för patienterna blir bra, säger Cecilia Winberg.

Vårdvalet för specialistfysioterapeuter är unikt för Stockholm och tillgången till specialistfysioterapeuter är väldigt centrerad till storstadsområdena.

- Det gäller att beslutsfattarna hittar modeller som stödjer den här typen av verksamheter på bästa sätt, så att de kan spridas även till andra delar av landet. Förutsättningarna för en jämlik vård är långt ifrån tillfredställande. Man skulle ju önska att kliniker som Meja fanns överallt i landet, avslutar Cecilia Winberg.

Senaste nyheterna

Årets fysioterapeut 2023 - och de nominerade är...

2023-06-09 15:19

Fysioterapeuterna, Årets fysioterapeut

Nu har juryn för Årets fysioterapeut utsett tre kandidater till utmärkelsen, utifrån inkomna...

Debatt: Småföretagare i vården behöver en ny ersättningsmodell

2023-05-23 10:14

Fysioterapeuterna, Nationella taxan, Debattartikel

Regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslag om en ny modell för att vara säker på att behålla...

En ny, tydlig och trygg modell för ersättning till småföretagare i vården behövs

2023-05-15 08:00

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Mellan 40–60 procent av all fysioterapi i primärvården utförs av företagare. Ändå är ersättningss...

Nytt pensionsavtal för anställda inom staten

2023-05-09 15:26

Fysioterapeuterna, Saco, Pension

Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen ä...

Personuppgifter och onlinetjänster

2023-05-05 11:17

Fysioterapeuterna, Företagare

Hur ska man som tänka när det gäller användande av gratistjänster som exempelvis Google forms för...