Nyhetsarkiv – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas nyhetsarkiv

Här hittar du alla nyheter från Fysioterapeuterna. Observera att detta arkiv inte inkluderar distriktens eller sektionernas nyheter.


 

Sammanfattning från förbundsstyrelsens möte i mars

2023-03-29 15:03

Förbundsordförande Cecilia Winberg berättar om de viktigaste punkterna från förbundsstyrelsens mö...

Fysioterapeuterna

Nytt tjänstepensionsavtal för regioner och kommuner

2023-03-27 16:14

Nu finns ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal, AKAP-KR, för anställda i regioner och...

Fysioterapeuterna, Pension

Sakkunnig inom utbildning och forskning

2023-03-21 15:37

Fysioterapeuterna söker nu en sakkunnig inom utbildning och forskning till vårt kansli i Stockhol...

Fysioterapeuterna

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Aktuellt om utredningen av nationella taxan

2023-03-13 09:40

Utredningen Att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, S 2022:F, leds...

Fysioterapeuterna, Företagare, Nationella taxan

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Kvalitetspriset 2023 - intervju

2023-03-02 16:50

Ta del av en intervju med fysioterapeuten Anne Christenson vid Överviktscentrum, Akademiskt...

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Motverkar stigmatisering och minskar fördomar om obesitas

2023-03-02 14:00

Fysioterapeuternas Kvalitetspris år 2023 tilldelas Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcent...

Fysioterapeuterna, Kvalitetspriset

Debatt: Sverige behöver en modern elevhälsa

2023-02-24 10:16

Utöka inte elevhälsans vårduppdrag – i stället behövs ett mer uttalat fokus på förebyggande och...

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Debatt: Vi vill se en statlig reglering av våra specialisttitlar

2023-02-22 14:01

Vården behöver specialistkunskap inom våra kunskapsområden, men staten och vårdgivarna duckar sit...

Fysioterapeuterna, Debattartikel