Nyhetsarkiv – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas nyhetsarkiv

Här hittar du alla nyheter från Fysioterapeuterna. Observera att detta arkiv inte inkluderar distriktens eller sektionernas nyheter.


 

Stor efterfrågan på rehab inom kvinnohälsa

2023-02-20 09:08

På Meja Kvinnohälsa i Farsta i södra Stockholm arbetar fem fysioterapeuter med olika specialistko...

Fysioterapeuterna

Debatt: Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering

2023-02-16 09:24

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för ett...

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Debatt: Satsa på fysioterapeuterna för att korta vårdköerna

2023-02-16 09:19

I dag släpar både lön och arbetsvillkor efter för fysioterapeuter, framför allt inom regionerna....

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Dom från högsta förvaltningsdomstolen om undantag från momsplikt för vikarierande fysioterapeut inom samverkansavtal

2023-02-14 12:36

Domen ger ett klargörande i en fråga som många av förbundets medlemmar som är egenföretagare kan...

Fysioterapeuterna, Företagare

Vi välkomnar Socialstyrelsens förslag om nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

2023-02-09 14:00

Tillgången till rehabiliterande och habiliterande insatser är idag ojämlik över landet och det...

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete

Uppdaterad lönestatistik

2023-02-07 10:20

Nu är Saco lönesök uppdaterad med siffrorna för 2022.

Fysioterapeuterna, Lön, Saco

Är du ny som fysioterapistuderande?

2023-02-02 16:47

Välkommen till Fysioterapeuterna. Som studerandemedlem betalar du bara 200 kr för hela studietiden.

Kristina Wiggefors har avslutat sitt uppdrag i förbundsstyrelsen

2023-02-02 11:19

Förbundsstyrelseledamoten Kristina Wiggefors har avslutat sitt uppdrag på grund av hälsoskäl.

Fysioterapeuterna

Från förbundsstyrelsens möte

2023-02-02 10:24

Förbundsstyrelsens första möte för året ägde rum 31 januari - 1 februari. Ta del av en kort...

Fysioterapeuterna

Årets löneökningar i förhållande till det ekonomiska läget

2023-02-01 16:20

Det ekonomiska läget med stora prisökningar, räntehöjningar och hög inflation sätter press på mån...

Fysioterapeuterna, Lön