Studentsektionen – Fysioterapeuterna

Studentsektionen

Som medlem i Studentsektionen är du såklart även medlem i Fysioterapeuterna. Ditt medlemskap i Fysioterapeuterna och Studentsektionen ger dig ett nätverk och möjlighet att följa med i viktiga frågor för dig som student och som blivande Fysioterapeut.

Studentsektionen ska verka för att:

  • Inspirera och informera om professionen
  • Påverka utbildningarna
  • Vara en bro mellan studietiden och yrkeslivet
  • Driva viktiga frågor inom förbundet och Saco Studentråd
  • Vara en kommunikationsbrygga mellan förbundet och studenterna
  • Ha en representant i förbundsstyrelsen som för studenternas talan
  • Medverka på kongressen, förbundets högst beslutande organ som äger rum vart fjärde år

Kalendarium

okt
27

27 oktober 2021, 18:00 – 19:00

Föreläsning om fysioterapi inom smärta och smärtrehabilitering

Digital föreläsning via Zoom

Studentsektionen

nov
09

09 november 2021, 18:00 – 19:00

Föreläsning om fysioterapi inom onkologi och palliativ vård

Digital föreläsning via Zoom

Studentsektionen

nov
24

24 november 2021, 18:00 – 19:00

Föreläsning om fysioterapi inom neurologi

Digital föreläsning via Zoom

Studentsektionen

dec
08

08 december 2021, 19:00 – 20:00

Föreläsning om fysioterapi inom idrottsmedicin

Digital föreläsning via Zoom

Studentsektionen

Bli studentmedlem

Medlemsavgiften för dig som är fysioterapeutstudent är 200 kronor för hela studietiden

Senaste nytt på vår Facebooksida