Kandidera till studentstyrelsen 2022 – Fysioterapeuterna

Kandidera till studentstyrelsen 2022

Vi söker representanter till studentstyrelsen 2022. Vi söker representanter från Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Västerås och Göteborg

Vill du..

  • vara del i att skapa en yrkesidentitet och yrkesstolthet för dig och andra fysioterapeutstudenter?
  • verka för en ökad gemenskap mellan och inom fysioterapeutprogrammen
  • verka för en grundutbildning med hög kvalitét?
  • driva frågor för att förbättra fysioterapeutstudenters studiesociala situation?

Som representant i studentstyrelsen så arbetar du för att skapa en yrkesstolthet för studentmedlemmar genom aktiviteter som ökar gemenskapen inom och mellan fysioterapeutprogrammen. Studentstyrelsen arbetar även med att driva frågor för att förbättra den studiesociala situationen samt för att fysioterapeutstudenter ska ansluta sig till fysioterapeuterna.

I studentstyrelsen sitter en representant från varje studieort. Styrelseuppdraget är ett år, med både fysiska och digitala möten.

Att vara representant i studentstyrelsen är ett roligt och givande uppdrag som även är en merit på ditt CV.

Sista dag att kandidera är 9/1 2022.