Studentsektionens dokumentbank – Fysioterapeuterna

Studentsektionens dokumentbank

Studentsektionen, studentsektionens medlemmar och studentstyrelsen regleras av Fysioterapeuternas stadgar och Studentsektionens stadgar. Studentsektionens verksamhet regleras även av antagen verksamhetsplan från årsmötet.

Inför ditt första jobb

För dig som snart ska ta examen och börja ditt första jobb som legitimerad fysioterapeut. Här finns värdefull information om vad du ska tänka på.

(Detta är en medlemsförmån som kräver inloggning.)

Stadgar och etiska regler

Beslut om nuvarande stadgar och etiska regler för Fysioterapeuterna togs vid förbundets senaste kongress i november 2020.

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler (gäller från 2021)