Årets fysioterapeut – Fysioterapeuterna

Årets fysioterapeut

Utmärkelsen Årets Fysioterapeut delas ut av Fysioterapeuterna varje år på hösten. Den tilldelas en fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till ökad livskvalitet och hållbarhet för enskilda personer och befolkningen i stort.

Nomineringstiden för 2023 är nu stängd

Missa inte chansen att nominera en kollega eller chef som du tycker är värd priset! Sista dag för nominering är söndag den 21 maj 2023.

Vi efterfrågar särskilt nomineringar av fysioterapeuter (sjukgymnaster) som i sin yrkesutövning bemöter samhällsaktuella frågor och utmaningar som rör patienters och invånares hälsa. Det kan till exempel handla om hållbarhet, omställning mot nära vård, e-hälsa och digitala lösningar.


Förbundsstyrelsen utser vinnaren

Årets fysioterapeut utses av Fysioterapeuternas förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som valt ut tre kandidater av de personer som blivit nominerade. 

Juryn 2023 består av:
Sofia Rydgren Stale, Ordförande Sveriges Läkarförbund
Lisa Blohm, Chefredaktör Dagens Medicin
Emma Carlsson, Ledamot Fysioterapeuterna Studentsektionen
Lisbeth Eriksson, Ledamot förbundsstyrelsen Hjärtlung
Conny Allaskog, Ordförande NSPH
Cecilia Winberg, Ordförande Fysioterapeuterna

Priset består, förutom äran, av ett diplom, blommor och en prissumma på
25 000 kronor. 


Årets fysioterapeut 2023 - Helene Henriksson

 Foto: Fysioterapeuterna/Anna Nybom Chance.

Helene Henriksson är hälsostrateg inom Region Skåne. Genom sitt arbete har Helene lyft betydelsen av levnadsvanor till en strategisk nivå i regionen, för att öka hälsan i befolkningen.


Årets fysioterapeut 2022 - Lisa Keller Altvall

Foto: Fysioterapeuterna/Anna Nybom Chance.

Lisa Keller Altvall tilldelas utmärkelsen Årets Fysioterapeut 2022, för sitt moderna och aktuella arbete inom området kvinnors hälsa. Lisa arbetar på rehabmottagningen vid Närhälsan i Angered.


 Tidigare vinnare av priset

Foto: Fysioterapeuterna/Peter Karlsson.

2021 Malin Nygren-Bonnier

Docent och lektor Malin Nygren-Bonnier vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset får utmärkelsen för sitt breda arbete med rehabilitering efter Covid-19.


Foto: Fysioterapeuterna/Peter Karlsson.

2020 Monika Fagevik Olsén

Monika Fagevik Olsén får utmärkelsen för sitt arbete under coronapandemin. Hon har varit en drivande person bakom "Nationella plattformen för fysioterapeuter om Covid-19", en plattform som samlat utbildningsmaterial om fysioterapi vid Covid-19 och erbjudit interaktiva paneldiskussioner. I sin roll som universitetssjukhusöversjukgymnast har Monika genom utbildning av fysioterapeuter, utveckling och samordning och kliniskt arbete med patienter i hög grad bidragit till att förbättra patienters hälsa.


Foto: Fysioterapeuterna/Peter Karlsson.

2019 Charlotte Häger 

Professor Charlotte Häger får utmärkelsen för att hon drivit på utvecklingen av fysioterapi, både nationellt och globalt, genom att vara ordförande för den vetenskapliga kommitté som formade programmet till fysioterapeuternas världskongress WCPT Congress i Genève i maj i år.


Foto: Fysioterapeuterna/Peter Karlsson.

2018 Clarissa Gnatt

Clarissa Gnatt får utmärkelsen för att hon byggt en bro mellan hälso- och sjukvård och egenvård samt nått ut med fysioterapi till ett helt samhälle. Detta genom att vara involverad i starten av vårdcentralen TryggaKliniken i Bromölla 2014, där hon startade upp fysioterapidelen inom verksamheten.


2017 Mia Fernando

Mia Fernando får utmärkelsen för att hon använder nya digitala metoder för att kommunicera med patienter, medborgare, vårdgivare och beslutsfattare, som ett sätt att hantera morgondagens utmaningar inom hälso-och sjukvården.

2016 Maria Landén Ludvigsson

Maria Landén Ludvigsson får utmärkelsen för att hon utmanat strukturer och visat hur fysioterapeuters kompetens kan användas för att öka patientnöjdheten och resurseffektiviteten inom primärvården. 


 Margareta Emtner. Foto: Peter Karlsson/Fysioterapeuterna

2015 Margareta Emtner

Margareta Emtner får utmärkelsen för att hon genom sitt engagerande och framåtblickande arbete bidragit till att förbättra hälsan och livskvaliteten för två eftersatta och växande patientgrupper; astma- och KOL-patienter.


2014 Maria Hagströmer

Utmärkelsen ges till Maria Hagströmer som har synliggjort en mycket aktuell samhällsfråga - värdet av fysisk aktivitet och träning för att behålla hälsa och motverka funktionshinder. Genom sin forskning och lysande pedagogik har hon oförtröttligt och på ett inspirerande sätt delat med sig av sina kunskaper till studenter, kollegor och det omgivande samhället och därigenom visat hur det är möjligt att lägga fler år till livet och mer liv till åren.


2013 Eva Beckung

Utmärkelsen ges till Eva Beckung som personifierar vad som är möjligt att åstadkomma med ett gott ledarskap. Som verksamhetschef vid den största rehabverksamheten bland Nordens universitetssjukhus har hon skapat en högprofessionell, kunskapsstyrd arbetsplats präglad av patientens perspektiv.
2012 Lena Nordeman

Utmärkelsen ges till Lena Nordeman för hennes forskning kring remiss- och väntefri mottagning till sjukgymnast, så kallad direkt access. Forskningen visar att tidig tillgänglighet till undersökning, bedömning och individuell behandling utförd av en sjukgymnast är riskfri, kostnadseffektiv och ger nöjda patienter.


 

2011 Monika Fagevik Olsén

Monika Fagevik Olsén har framgångsrikt utvecklat sjukgymnastiken inom andning - och cirkulation i Sverige och internationellt.


2009 Åsa Cider

Åsa Cider, sjukgymnast vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg,
blev vald till årets sjukgymnast vid Sjukgymnastdagarna. Sammanlagt fanns 14 nomineringar att ta ställning till.

Juryns motiveringen lyder: Åsa Cider personifierar på ett strålande sätt sjukgymnastkårens strävan till ett evidensbaserat arbetssätt. Genom att tydligt föra fram de betydande hälsovinsterna med fysisk träning vid hjärtsjukdom har hon bidragit till en bättre hälso- och sjukvård. Åsa har tydliggjort sjukgymnastens viktiga roll vid hjärtrehabilitering och byggt broar mellan klinik och forskning.

Läs pressmeddelandet


2007 Björn Hassgård

Björn Hassgård på Primärvården Rehab Sydväst; med placering i Trelleborg (Lyftet Rehab). Björn blev utsedd till vinnare med motiveringen: Genom att skapa en öppen mottagning för att öka tillgängligheten för allmänheten, och genom att bedriva ett systemetiskt arbete för att hjälpa långtidssjukskrivna tillbaks till arbete har Björn Hassgård förenat ett hälsoekonomiskt tänkande med ett tydligt patientperspektiv.