Kvalitetspriset – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas Kvalitetspris

Fysioterapeuterna inrättade 2015 ett Kvalitetspris för att särskilt uppmärksamma området kvalitet och patientsäkerhet. Prissumman är 25.000 kr och priset delades ut för första gången på Fysioterapi 2015.

Kandidaterna nomineras i ett öppet förfarande bland förbundets medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar vem som ska tilldelas priset efter förslag av en jury med bred kompetens inom och utanför fysioterapeutprofessionen. 

Priset delas ut till en verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.


Nominering för 2024 är nu öppen

Känner du till en verksamhet som har tagit initiativ till och genomfört förändringar som ökat värdet för patienterna och som kan inspirera andra till förbättringsarbete i hälso- och sjukvården? 
Senast den 17 december behöver vi din nominering med motivering.


2023 Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum, Region Stockholm

Foto: Fysioterapeuterna/Anna Nybom Chance

Fysioterapeuternas Kvalitetspris år 2023 tilldelas Överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm, för deras arbete med att nå ut med kunskap om obesitas och obesitasbehandling samt icke-stigmatiserande samtalsmetodik. 


2022 Hemsjukvården i Karlskrona

Foto: Fysioterapeuterna/Tobias Fabbeke.

2022 års Kvalitetspris tilldelades hemsjukvården i Karlskrona, för den balansträning för äldre som bedrivits sedan 2018. Aktiviteten har lett till att livskvaliteten ökat för de deltagande personerna. Bland annat genom att antalet fall har minskat, liksom artrossmärta och yrsel vid utomhuspromenader.


2021 Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet


Foto: Fysioterapeuterna/Peter Karlsson.

Fysioterapeuternas kvalitetspris 2021 tilldelas Fysioterapiverksamheten vid Skånes universitetssjukhus (SUS) och Fysioterapeutprogrammet vid Lunds universitet.


2020 Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen, Sunderby sjukhus, Luleå


Foto: Fysioterapeuterna/Peter Karlsson.

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2020 tilldelas fysioterapeuterna på ortopedmottagningen vid Sunderby sjukhus, Luleå.


2019 Lasarettsrehab på Centrallasarettet i Växjö


Foto: Fysioterapeuterna/Peter Karlsson.

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2019 går till lasarettsrehab på Centrallasarettet i Växjö.


2017 Hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län

Foto: Fysioterapeuterna/Peter Karlsson.

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2017 går till hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län.


2016 Cityhälsan Söder, Norrköping


Foto: Fysioterapeuterna/Peter Karlsson.

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2016 går till Cityhälsan Söder i Norrköping. På fotot syns Hanna Waldermarsson, fysioterapeut, och Rosemarie Mossberg-Maghsoudi, sjuksköterska.


2015 Norrbackaskolan, Sundsvall

Foto: Fysioterapeuterna/Peter Karlsson.

Fysioterapeuternas nyinstiftade Kvalitetspris 2015 tilldelades Norrbackaskolan i Sundsvall. Det blev offentligt i samband med ett mingel under Fysioterapi 2015.