Debattartiklar – Fysioterapeuterna

Debattartiklar

Här finns Fysioterapeuternas publicerade debattartiklar samlade.

Debattartiklar 2023

Debatt: Småföretagare i vården behöver en ny ersättningsmodell

2023-05-23 10:14

Fysioterapeuterna, Nationella taxan, Debattartikel

Regeringen behöver skyndsamt lägga fram förslag om en ny modell för att vara säker på att behålla...

Debatt: Ett hot mot folkhälsan att tillgången till rehabilitering inte är likvärdig över hela landet

2023-03-16 09:09

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Omställningen till nära vård kräver insatser för en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvår...

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

2023-03-13 08:51

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går stick i...

Debatt: Sverige behöver en modern elevhälsa

2023-02-24 10:16

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Utöka inte elevhälsans vårduppdrag – i stället behövs ett mer uttalat fokus på förebyggande och...

Debatt: Vi vill se en statlig reglering av våra specialisttitlar

2023-02-22 14:01

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Vården behöver specialistkunskap inom våra kunskapsområden, men staten och vårdgivarna duckar sit...

Debattartiklar 2022

Debatt: Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern

2022-12-12 08:44

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Idag lämnar vi tillsammans med 12 andra fackförbund inom vården över vårt upprop med nära 50 000...

Debatt: Eftervården året efter förlossningen måste förstärkas

2022-12-07 08:54

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Idag skriver vi i Dagens medicin tillsammans med Barnmorskeförbundet och Svensk förening för...

Replik: Anders Milton förminskar nikotinets allvarliga hälsorisker

2022-11-25 08:52

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Om vi kan skydda unga från att fastna i nikotinberoende så skyddar vi dem även från alkoholmissbr...

Debatt: Behåll det etablerade begreppet mar

2022-11-15 09:23

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Idag lämnar Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter våra remissvar på utredningen En...

Debatt: Förbjud tobaksförsäljning till alla som är födda efter 2010

2022-10-26 08:55

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Rökning är den dominerande påverkbara orsaken till flera cancersjukdomar. Är det då rätt att lägg...

DN Debatt: Barn ska inte berätta för mamma att hon har cancer

2022-10-21 09:06

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Tidöavtalet innehåller en rad olika reformer inom hälso- och sjukvård, bland annat frågan om...

Äldreomsorgen måste förändras i grunden

2022-10-04 11:07

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Det behöver bli ändring vad gäller såväl yrkessammansättning som hur kommunerna arbetar. Idag...

Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

2022-09-19 14:33

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och mång...

Debatt: Nya lösningar behövs för kortade vårdköer - mer av samma räcker inte!

2022-09-05 13:12

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Valundersökningar visar att vården är en av de viktigaste frågorna för väljarna. Inför valet ses...

Debatt: Minska vårdens klimatpåverkan

2022-06-17 11:33

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Debattartikel i Dagens Samhälle. Hälso- och sjukvårdens huvudmän måste våga satsa på intervention...

Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

2022-06-10 08:14

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Årliga hälsoundersökningar behöver erbjudas personer med funktionsnedsättning, skriver debattörer...

Sluta att bråka och håll er till fakta, politiker

2022-06-09 12:19

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Sveriges akademiker: Vi är inte nöjda med hur ni bemöter väljarna och varandra.

Kroniskt sjuka drabbas när specialistvården dräneras på kompetens

2022-04-19 08:48

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Omställningen till en god och nära vård får inte resultera i att patienter med kroniska sjukdomar...

Öka kunskapen om kvinnokroppen utifrån ett livscykelperspektiv

2022-04-13 08:00

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Kunskap om kvinnokroppen utifrån ett livscykelperspektiv behöver öka inom vården, skriver Cecilia...

Löneutveckling behövs för att möta rehabskulden

2022-03-08 09:44

Fysioterapeuterna, Lön, Påverkansarbete, Debattartikel

I yrken som traditionellt sett räknats som ”kvinnliga” får vi fortfarande dras med strukturell...

Debattartiklar 2021

Nationella taxan behöver ändras nu

2021-10-26 14:34

Debattartikel

Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan...

Psykisk hälsa en nationell angelägenhet

2021-10-26 11:07

Debattartikel

Att den psykiska ohälsan ökat i alla åldersgrupper har uppmärksammats på bred front i samhället....

Debatt: Livsavgörande med rehabilitering efter Covid-19

2021-07-06 10:36

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Uppemot 100 000 personer kämpar med långdragna symptom efter Covid-19. Fysioterapeuter har...

Debatt: Krävs kraftsamling för jämlik rehabilitering

2021-07-01 07:33

Påverkansarbete, Debattartikel

För att säkerställa att kommunerna lever upp till sitt rehabiliteringsuppdrag behövs en nationell...

Debatt: Krävs krafttag för att få nyexaminerade studenter i arbete

2021-06-11 08:58

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19, Student

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de nyutexaminerade komme...

Debatt: Momsundantaget för vården behöver gälla fullt ut

2021-05-24 10:11

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel

Vårdmomsen gör att privata och offentliga vårdgivare får svårt att samarbeta. Förlorarna riskerar...

Debatt: Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga

2021-05-17 08:25

Påverkansarbete, Debattartikel

Utvecklingen går bakåt när det gäller en jämlik hjälpmedelsförsörjning för landets medborgare. De...

Debatt: Hjälpmedel är en förutsättning för delaktighet

2021-04-13 08:27

Påverkansarbete, Debattartikel

Tillsammans vill vi lyfta betydelsen av tillgång till hjälpmedel som en förutsättning för allas...

Debatt: Strukturella löneskillnader bakom dålig löneutveckling

2021-02-11 07:01

Lön, Påverkansarbete, Debattartikel

Strukturella löneskillnader ligger bakom den dåliga löneutveckling för fysioterapeuter. Löneläget...