Debattartiklar – Fysioterapeuterna

Debattartiklar

Här finns Fysioterapeuternas publicerade debattartiklar samlade.

Debattartiklar 2022

Samla kunskapen kring kvinnosjukdomar

2022-09-19 14:33

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Ödemsjukdomar och sköldkörtelsjukdomar är kroniska sjukdomar som främst drabbar kvinnor, och mång...

Nya lösningar behövs för kortade vårdköer - mer av samma räcker inte!

2022-09-05 13:12

Fysioterapeuterna, Påverkansarbete, Debattartikel

Valundersökningar visar att vården är en av de viktigaste frågorna för väljarna. Inför valet ses...

Minska vårdens klimatpåverkan

2022-06-17 11:33

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Agenda 2030

Debattartikel i Dagens Samhälle. Hälso- och sjukvårdens huvudmän måste våga satsa på intervention...

Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

2022-06-10 08:14

Fysioterapeuterna, Debattartikel

Årliga hälsoundersökningar behöver erbjudas personer med funktionsnedsättning, skriver debattörer...

Sluta att bråka och håll er till fakta, politiker

2022-06-09 12:19

Fysioterapeuterna, Debattartikel, Saco

Sveriges akademiker: Vi är inte nöjda med hur ni bemöter väljarna och varandra.

Debattartiklar 2021

Nationella taxan behöver ändras nu

2021-10-26 14:34

Debattartikel

Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan...

Psykisk hälsa en nationell angelägenhet

2021-10-26 11:07

Debattartikel

Att den psykiska ohälsan ökat i alla åldersgrupper har uppmärksammats på bred front i samhället....

Debatt: Livsavgörande med rehabilitering efter Covid-19

2021-07-06 10:36

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Uppemot 100 000 personer kämpar med långdragna symptom efter Covid-19. Fysioterapeuter har...

Debatt: Krävs kraftsamling för jämlik rehabilitering

2021-07-01 07:33

Påverkansarbete, Debattartikel

För att säkerställa att kommunerna lever upp till sitt rehabiliteringsuppdrag behövs en nationell...

Debatt: Krävs krafttag för att få nyexaminerade studenter i arbete

2021-06-11 08:58

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19, Student

Rekordmånga har studerat på universitet och högskola under pandemin. Men de nyutexaminerade komme...

Debatt: Momsundantaget för vården behöver gälla fullt ut

2021-05-24 10:11

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel

Vårdmomsen gör att privata och offentliga vårdgivare får svårt att samarbeta. Förlorarna riskerar...

Debatt: Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga

2021-05-17 08:25

Påverkansarbete, Debattartikel

Utvecklingen går bakåt när det gäller en jämlik hjälpmedelsförsörjning för landets medborgare. De...

Debatt: Hjälpmedel är en förutsättning för delaktighet

2021-04-13 08:27

Påverkansarbete, Debattartikel

Tillsammans vill vi lyfta betydelsen av tillgång till hjälpmedel som en förutsättning för allas...

Debatt: Strukturella löneskillnader bakom dålig löneutveckling

2021-02-11 07:01

Lön, Påverkansarbete, Debattartikel

Strukturella löneskillnader ligger bakom den dåliga löneutveckling för fysioterapeuter. Löneläget...

DEBATTARTIKLAR FRÅN 2020

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Debatt: Låt oss göra skillnad i covidpatienternas liv

2020-11-05 08:14

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi är oroade över att personer som är sjuka i covid-19, men inte behöver eller får sjukhusvård,...

Debatt: Lyssna på våra medlemmars behov

2020-10-01 14:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Efter alla uppoffringar för att erbjuda hälso- och sjukvård och omsorg är det professionernas tur...

Debatt: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

2020-09-18 07:34

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig...

Debatt: Hög tid att förbättra arbetsmiljön

2020-09-17 11:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Det är hög tid för arbetsgivare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att förbättra...

Debatt: Krävs en nationell rehabsamordnare

2020-08-18 07:37

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Sju av tio patienter med långvariga folksjukdomar har fått mindre rehabilitering under...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...

Debatt: Regeringsbeslut krävs så alla fysioterapeuter på nationella taxan får ersättning för digitala vårdmöten

2020-05-14 13:39

Nationella taxan, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt fattar beslut om at...

Debatt: Oansvarigt med uppsägningar när behovet av rehabilitering är alarmerande

2020-05-14 08:23

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Redan nu är det tydligt att behovet av rehabilitering både under och efter pandemin är alarmerand...

Debatt: Konsekvenserna av isolering på äldreboenden kräver handlingsplan

2020-05-12 08:25

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Det krävs en handlingsplan för att minimera konsekvenser av besöksförbud och social isolering för...

Debatt: Möjliggör rehabilitering även under pandemin

2020-04-29 06:50

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Underskatta inte Covid-19:s effekter på folkhälsan. Hälso- och sjukvården får inte prioritera bor...

Debatt: Ge nyblivna mammor hjälp mot inkontinens

2020-03-08 07:05

Påverkansarbete, Debattartikel

Tusentals kvinnor drabbas varje år av inkontinens efter förlossning utan att få hjälp. Satsa på...

Debatt: Det som händer i Hörby är fullständigt oacceptabelt

2020-03-02 09:50

Påverkansarbete, Debattartikel

Gränsen är passerad när politiker hotar fackförbund. Det som händer i Hörby är fullständigt...

DEBATTARTIKLAR FRÅN 2019

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Debatt: Ersättningssystemen äventyrar arbetsmiljön och patientsäkerheten

2019-10-22 12:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Bristerna i arbetsmiljön för våra medlemmar tycks alla ha en sak gemensamt, nämligen det nuvarand...

Debatt: Det behöver inte vara svårt att tänka nytt

2019-09-06 09:16

Påverkansarbete, Debattartikel

Sverige står mitt i en preventionskris som vi sett komma i flera år utan att agera. Det skriver...

Debatt: Nya vårdmomsen slår hårt mot företagande medlemmar

2019-07-01 09:08

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel

Den 1 juli börjar Skatteverket använda den nya momstolkningen på inhyrd vårdpersonal som innebär...