Cecilia Winbergs ledare – Fysioterapeuterna

Cecilia Winbergs ledare

I varje nummer av tidningen Fysioterapi skriver förbundsordförande Cecilia Winberg en ledartext om ett aktuellt ämne.

Kan omställningen till Nära vård bli ett verktyg för ändrat fokus?

Nyligen pratade jag med en fysioterapeutkollega om hens upplevelser av svensk hälso- och sjukvård...

Statlig reglering kan ge mer jämlika förutsättningar att bli specialist

När jag möter beslutsfattare inleder jag ofta med att fråga vilken kunskap eller erfarenhet de ha...

Lön – ett litet ord med stor betydelse

Jag minns fortfarande min första löneförhandling, trots att det är mer än 30 år sedan. Jag minns...

Utvärdering viktigt verktyg för utveckling

Förra veckan intervjuades jag av en universitetsstudent. Förutom att berätta om varför jag en gån...

Det viktiga stödet runt chefen

Det finns många utmaningar med att vara chef och ledare i hälso- och sjukvården. Det är en komple...

Berättelserna om arbetsmiljön bär vi alltid med oss

Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö? Är lokalerna anpassade till den verksamhet som ska...

Livslångt lärande – för din skull, för patienten och för samhället

Vid mitt köksbord pratas det om att ta körkort, och om att inte vara färdig som förare när man vä...

Häng med på vår strategiresa!

Förra helgen var jag ute i skogen med scouterna. Under den första dagen skulle vi förflytta oss...

Lönefrågan är prioriterad i vårt påverkansarbete

Att skriva om lön är aldrig enkelt. Lönen och vår möjlighet att påverka den är delar av ett...