Förbundsledaren nr 1 2022 – Fysioterapeuterna

Lönefrågan är prioriterad i vårt påverkansarbete

Att skriva om lön är aldrig enkelt. Lönen och vår möjlighet att påverka den är delar av ett komplext system. Och det finns inga enkla svar eller lösningar. Men alla steg framåt, som vi tar enskilt och tillsammans i Fysioterapeuterna, har en effekt för oss som grupp.

När jag för många år sedan sökte mitt första jobb hade jag ett bra utgångsläge. Jag visste att tjänsten varit obemannad under det senaste året, och att det på vårdcentralen endast fanns en sjukgymnast. Idag vet jag att de förutsättningarna inte alltid räcker för att man ska kunna få den lön som motsvarar ens kompetens, erfarenhet och ansvar. Många berättar om arbetsgivare som vägrar att ge en lön över ett visst belopp och som hellre låter en tjänst stå obemannad, än att acceptera de lönekrav som finns hos de som ansöker. Det är ett helt orimligt förhållningssätt, om du frågar mig.

Varje dag går fysioterapeuter och sjukgymnaster till jobbet och bidrar till att fler människor kan återgå till arbete, kan leva sina liv som de vill och förbättra sina möjligheter till god hälsa och livskvalitet. Vi skapar förutsättningar för ett fungerande liv trots skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi vet att vi gör skillnad. Vi utvecklar ny kunskap och nya arbetssätt och vi är stolta över det.

Det är självklart att vi ska ha en lön som motsvarar kompetens, erfarenhet och ansvar. Men så är det för långt ifrån alla idag. Det är därför som lönefrågan är ett återkommande och prioriterat påverkansområde för Fysioterapeuterna. Vi arbetar med frågan lokalt, regionalt och nationellt. Det är också en fråga där vi som grupp kanske aldrig kommer att bli nöjda. Vi kommer att kunna fira segrar och förflyttningar, men arbetet för bättre lön blir aldrig färdigt.

Men även om vi inte blir färdiga tror jag det är viktigt att se de steg som tas i rätt riktning. Vi behöver glädjas åt varje region eller kommun som prioriterar fysioterapeuter och deras lön. Ludvika kommun och deras arbete med ”femåringar”, som du kan läsa om på nästa uppslag, är ett gott exempel. Och vi behöver glädjas åt kollegan som lyckas i sin förhandling när hen utökar sitt ansvarsområde och tar på sig nya arbetsuppgifter. Alla steg framåt har tillsammans en effekt för oss som grupp.

Förtroendevalda i Fysioterapeuterna arbetar dagligen för fysioterapeuters och sjukgymnasters lön. Utgångspunkten är vårt lönepolitiska program, där vi har samlat de strategier som är bärande för vårt gemensamma arbete. De kombineras sedan med kunskap som förtroendevalda har om löneläget lokalt.

Vi behöver vara tålmodiga, listiga och strategiska i lönearbetet. Både var och en för sig, och tillsammans. Bit för bit ska vi kunna se resultat med ökade ingångslöner och löneutveckling som följer kompetens och ansvarstagande under yrkeslivet. Vi är alla värda att värderas rätt.

Cecilia Winberg, förbundsordförande

Följ mig på sociala medier och på min blogg www.ceciliawinberg.se