Förbundsledaren nr 1 2023 – Fysioterapeuterna

Lön – ett litet ord med stor betydelse

Jag minns fortfarande min första löneförhandling, trots att det är mer än 30 år sedan. Jag minns chefens namn och hans kommentar om att det var bra att han satt ner när jag kom med mitt lönekrav.

Tjänsten hade varit vakant i över ett år och jag skulle arbeta som ensam sjukgymnast i verksamheten. Ett bra utgångsläge för en juste lön. Det fick jag! Och jag fick också ett utmanande arbete, att som nyexaminerad vara ensam sjukgymnast på en vårdcentral som saknat sjukgymnast i flera år. Det är inget jag rekommenderar och inget som jag idag riktigt förstår hur jag vågade ge mig in på - men oj vad jag lärde mig att ta ansvar, att förstå vad yrket innebar och vikten av goda relationer såväl inom som utom professionen.

Vid nästa löneförhandling gick jag efter ett tag med på en lönesänkning för att få det där jobbet som jag verkligen ville ha. Där fick jag jobba med den inriktning jag ville och fördjupa mig inom det område som sedan skulle bli mitt specialistområde. Arbetsplatsen var ett medvetet val och lönesänkningen en konsekvens av det valet. Inför båda förhandlingarna och även i kommande förhandlingar, fick jag stöd från facket kring vad jag skulle tänka på och lokala lönesiffror att förhålla mig till. Idag har vi Saco lönesök som bidrar med statistik både nationellt och mer detaljerat.

I medlemsenkäten som vi genomförde i våras är lön det område som faller ut som den viktigaste frågan för påverkan. Lön är ett prioriterat område i vår verksamhetsplan och vi arbetar kontinuerligt med lön inom förbundets olika delar. I det arbetet är vi alla viktiga. Du som medlem i lönesamtal med din närmsta chef, förtroendevalda i överläggningar med företrädare från arbetsgivaren på olika nivåer, vår förhandlingsorganisation Akademikeralliansen som utvärderar och följer upp de löneavtal som finns på nationell nivå. Det är ett arbete som kräver uthållighet och tålamod och som inte alltid ger det utfall man önskar. Men ibland ger det ihärdiga arbetet resultat, som du kan se i artikeln om distrikt Västerbotten. Det är då vi firar.

Lön är historia och framtid, det är ekonomi och samhällskunskap samlat i ett litet ord med stor betydelse. Nivån på lön kan vara det som avgör om man väljer att stanna kvar på en arbetsplats eller inte. Nivån på lön kan ge konsekvenser för många andra val, till exempel var du vill bo, vart din semesterresa går eller hur många böcker det blir på bokrean. Det är bra att vara medveten om vad som påverkar lön och också hur man själv kan påverka. Det är alltid bra att vara påläst om vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetstagare och vilka din arbetsgivare har. Det är också bra att ha ett fackförbund med förtroendevalda som man kan vända sig till med frågor inför lönesamtal eller löneförhandling.

Cecilia Winberg, förbundsordförande