Förbundsledaren nr 1 2024 – Fysioterapeuterna

Arbetsgivarna behöver tänka om

Redan som tioåring tjänade jag min första lön. Min bror och jag fick fem kronor i timmen för att måla min morfars ladugårdsport. Vi var inte helt nöjda med ersättningen men morfar var tuff och vidtalade att i ersättningen ingick också kost och logi, vilket ju var sant. Porten målades och pengarna utbetalades – sannolikt gick de till glass och godis som ju var det som lockade mest för en tioåring.

Som vuxen ska lönen räcka till mycket mer, vilket blir ännu tydligare för de flesta i en lågkonjunktur. Under det senaste året har många sett en reallönesänkning, vilket gör det svårare att få pengarna att räcka till hela månaden. Det är tufft.

Fysioterapeuter har en nyckelkompetens för att kunna uppfylla och utveckla hälso- och sjukvårdens behov. Med vår kompetens bidrar vi till att verksamheter utvecklas och förbättras. Vi bidrar också till en mer hållbar hälso- och sjukvård. Vår kompetens är viktig för förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser. Och den är viktig för de patienter vi möter som får ett snabbare tillfrisknande och snabbare återgång till det liv som de vill leva. Det lönar sig med fysioterapeuter och det är sedan länge dags att det också ska löna sig för fysioterapeuten.

För att klara framtidens behov av fysioterapi och kunna rekrytera och behålla fysioterapeuter behöver arbetsgivarna tänka om. Våra löneavtal behöver utvecklas och det behövs satsningar på arbetsmiljö, arbetsorganisering och kompetensutveckling. Det behövs också förändringar på en strukturell nivå för att kunna differentiera fysioterapeuters kunskapsnivå och koppla det till lön. Det handlar bland annat om att vår specialistutbildning behöver bli statligt reglerad och att specialisttjänster behöver inrättas.

Lönen är en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar och därför självklart en viktig fråga för Fysioterapeuterna. Vi är många som på olika sätt arbetar för att fysioterapeuter ska få rätt lön och en löneutveckling som motsvarar det arbete som lagts ner under året för att uppfylla verksamhetens mål. Vi arbetar för att fysioterapeuters kompetens ska utvecklas och värdesättas. Vi arbetar också för tydliga löneprocesser och trygga anställningsvillkor med möjlighet att påverka sina förutsättningar. Det är ett arbete som kräver tålamod och ihärdighet, men vi kommer inte att ge oss. Vi kommer att fira framstegen och vi kommer att höja rösten tillsammans när det inte går framåt som det borde. För det är tillsammans som vi kan göra skillnad. 

Cecilia Winberg, förbundsordförande