Förbundsledaren nr 4 2022 – Fysioterapeuterna

Berättelserna om arbetsmiljön bär vi alltid med oss

Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö? Är lokalerna anpassade till den verksamhet som ska bedrivas? Är belysning och ventilation tillräckligt bra? Är datasystemen lätthanterliga och moderna? Hur många klick behövs egentligen för att göra det du ska? Hur fungerar arbetet i gruppen? Finns det möjlighet att lyfta problem och någon som lyssnar och tar det du säger på allvar? Kan du påverka och planera ditt arbete?

Allt detta och mer därtill är aspekter på arbetsmiljö. Det är fysisk arbetsmiljö, det är digital arbetsmiljö och det är organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi vet ju alla att det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret, men vi behöver alla vara del av arbetsmiljöarbetet och känna till vår roll och vårt ansvar.

Och visst har vi alla berättelser om arbetsmiljö som vi bär med oss. Händelser som har påverkat oss eller andra och de beslut som vi har fattat. Jag tänker på de digitala system som vi behöver arbeta i. System som inte kommunicerar med varandra och där registrering behöver göras på flera ställen. Gamla telefoner som inte möjliggör smidig kommunikation och där det tar fem - tio minuter att skriva ett textmeddelande. Undermålig ventilation som gör att man lämnar arbetsplatsen både trött och med huvudvärk. Små fönsterlösa rum, där patienter ska bedömas och behandlas. Kollegor som helst inte vill ta något ansvar och som gärna undviker att göra det de ska.

Men det finns också berättelser om kollegor som hjälps åt och stöttar varandra när det är mycket att göra. Det finns fredagsfrukostar med skratt och mackor. Det finns kramar och omtanke när vi möts i korridoren. Det finns digitala system som underlättar och som gör att det finns möjlighet att arbeta på annan plats och gör att vi kan kommunicera med varandra trots att vi har olika arbetsgivare. Det finns britsar som är både breda och elektriska. Det finns stora gymnastiksalar med fönster och med modern teknik.

Alla dessa berättelser och erfarenheter påverkar oss och vår vardag. De påverkar om vi väljer att vara kvar på en arbetsplats. 

Vi har alla ett ansvar för arbetsmiljön men det ser olika ut beroende på vem du är. Som medarbetare har du ett ansvar att berätta för din chef eller ditt skyddsombud om det är något som skulle kunna fungera bättre. Som chef har du ett ansvar att lyssna på det som medarbetare och skyddsombud säger. Att åtgärda så gott som det går och att följa upp det som har gjorts. Som skyddsombud har du ett ansvar att lyssna på kollegorna, att lyfta problemet med chefen och att vara del i uppföljningen. En gott och hållbart arbetsliv är viktigt för oss inom Fysioterapeuterna och för det krävs en god arbetsmiljö.